Valentin Wassner

Biography

Valentin Wassner blev, som så mange før ham, omvandrende portrætmaler i Schleswig-Holstein og omegn. Han træffes i Hamburg og forsøgte en tid at finde fodfæste i Haderslev. I 1853 tilbyder han i Schleswiger Intelligenzblatt at male portrætter, prospekter, navne og lignende på porcelæn og nævner, at han vil forblive i byen en tid lang, så vandreårene har åbenbart hidtil ikke været slut. Men året efter åbnede han i Schleswig et fotografisk atelier, som han imidlertid opgav, da han blev tegnelærer i Domskolen. Hans portrætter, mest i det lille format, er oftest skabt efter et fast skema, en siddende figur i trekvart format, noget sidevendt med en albue støttet til et bord eller et armlæn og den anden hånd i skødet. Kvinderne holder i regelen et hvidt tørklæde. I en årrække var han byens eneste kunstner, men alligevel var forholdene små, og han måtte bede byen om støtte. Han betegnedes som en pligtopfyldende, rolig person uden temperament.

Author: Stine Wiell (S.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.