Erik Stæhr-Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Stæhr-Nielsen, Erik, 1890-1921, maler. *21.7.1890 i Kbh., ?13.8.1921 i Esbønderup Skovhuse, begr. i Kbh. (Vestre). Døbt uden bindestreg. Forældre: Detailhdl., senere forvalter Rasmus N. og porcelænsmaler Augusta Olsen. ~10.7.1918 på Fr.berg med Cecilie (Cici) Marie Glahn, *19.1.1886 i Nyk. F., ?26.12.1939 i Kbh., datter af ark. Henrik Christopher G. og Louise Dorothea Leuning.

Biography

Erik Stæhr-Nielsen startede med at udstille landskaber og mariner. I årene 1910-14 foretog han flere sørejser til fremmede verdensdele, hvor han hentede inspiration til marinemaleriet, især til billeder af det oprørte hav. Efter hjemkomsten fra den sidste rejse 1914 skete der imidlertid et skift. Han arbejdede videre med motiver, han havde set under landgang i Sierra Leone og Sénégal, men billederne fra virkelighedens Afrika transformeredes gradvis til rene fantasier over urtids- og urskovsmenneskets liv. Dramatiske og stemningsmættede situationer med dans, kamp, flugt og soltilbedelse var tilbagevendende temaer i de følgende år, og i forbindelse med denne motivverden eksperimenterede han med udnyttelse af den primitive kunsts forenklede og dekorative form. Han optrådte samtidig som en af de tidligste danske fortalere for dette formsprogs potentiale som inspirationskraft for modernismen. S.-N. placerede sig med sine arbejder fra 1916- 21 som en del af den modernistiske front, der tegnede sig under 1. verdenskrig, men han stod uden for de udstillings- og tidsskriftfællesskaber, de unge etablerede. Han var tættere på de tyske ekspressionisters heftige og ulmende farver og også på deres romantiske utopi om genfødelsen af et frit, uspoleret menneske, der har naturen som sit hjem. S.-N. slog sig i sine sidste år ned i Gribskov, og her udviklede hans billeder sig til dunkle, sammenfiltrede visioner af den nordiske urskov, hvori han 1921 kæmpede med at få placeret det mytologiske motiv Venus finder Adonis' lig, der var formuleret som Akademiets guldmedaljeopgave. Samme år tog han sit eget liv, øjensynlig, som Jens Adolf Jerichau før ham, knust under det krav til total investering af personligheden, der fulgte med ambitionen om at skabe en ny, stor, både kunstnerisk og menneskeligt forløsende figurkunst.

Education

I malerlære 1905 (Johan Schrøder); tekn. sk. (H. Grønvold) eft. 1907; Stat. Tegnelærerkursus eft. 1909, eksamen 1910; Kunstn. Studiesk. (Johan Rohde) 1910-12; Harald Giersings malersk. nogle mdr. 1917; gæst på Akad. malersk. eft. 1917.

Travels

USA (som pantryman på Oscar II) nov.- dec. 1910; Spanien og England (med fragtdamper) juni-juli 1913; Sierra Leone og Sénégal (samme) jan.-april 1914.

Occupations

Tegnelærer ved Fr.berg Tekn. Sk. 1917- 21.

Scholarships

Raben-Levetzau 1920; Ronge 1921.

Exhibitions

Unge Kunstn. Forb. 1909; Kleis' Høstudst., Kbh. 1911; Foren. Ung Kunst 1911; KE 1911, 1916- 21; Charl. Forår 1916-18, 1920-21; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Charl. Eft. 1933; Rundskueudst. 1936; 17 da. Kunstnere, Fischer & Krarup, Kbh. 1944; Sønderborg Kunstforen. 1950; Nyere da. malerkunst, Fyns Stiftsmus. 1952. Separatudstillinger: Chr. Larsen, Kbh. 1913 (s.m. Chr. Kongstad Petersen); Kunstforen., Kbh. 1923; Vagn Winkel, Kbh. 1935; Duckert, Kbh. 1942; Sophienholm m.fl. 1989.

Artworks

Selvportræt (ca. 1906, 1912-13, 1915, 1917); Parti fra Frederiksholms Kanal (1909, Fyns Kunstmus); Oprørt hav (1910); Fra Dragør (ca. 1912, Fyns Kunstmus.); Fra Sénégal (1914, smst.); Freetown (1914); Negre i havnen ved Foundiougne (1914, Nordjyll. Kunstmus.); Skovfolket (1916, Aarhus Kunstmus.); Dansende negre, spydkastere (1916- 17, Nordjyll. Kunstmus.); Flugten. Komposition (1917); Neger og Spahi (1917); Hraller, Fitter, Hrjætsch (Bue, pil, spyd) (1918); Maskedans (1918-19); De blå ryttere (1918-19); Urskovsmotiv fra Afrika (1919, Storstrøms Kunstmus.); Det tabte paradis (1919); Skovens børn I-II (1919, 1921); Skovstudie. Gribskov (Storstrøms Kunstmus.); Barneportræt (1920); Skovlandskab (Den nordiske skov) I-III (1920-21, III, i Stat. Mus. for Kunst); Negermusikanter i urskoven (1921, smst.); Orpheus spiller for dyrene (1921); Afskeden (1921, Aarhus Kunstmus.); Venus finder Adonis' lig (1921); tegn. og grafik i Kobberstiksaml. Skriftlige arbejder: Ung Kunst, i: Vore Herrer 18.4.1918.

Literature

Pol. 9.12.1910 (interv.); 21.12.1923 (K. Pontoppidan); Nat.tid. 15.11.1913 (Th. Faaborg); 19.12.1923 (samme); Berl. Tid. 20.11.1913 (J.E. Hohlenberg); 21.12.1923 (K. Flor); 15.4.1935 (samme); 26.2.1942; 20.3.1942 (K. Flor); 2.12.1989 (H. Wivel); Hovedstaden 21.12.1913 (V. Wanscher); Sig. Schultz i: Ny Horisont, 1918; Ill. Tid. 1923, 232f (samme); B.T. 12.12.1923 (P. Uttenreitter); København 15.12.1923 (Rik. Magnussen); 19.12.1923 (O. Eggers); Samleren 1924, 173 (C. Trier Aagaard); 1927, 140 (O.V. Borch); 1935, 79-82 (Andr. Friis); 1936, 141-60 (A. Fugl); O.V. Borch i: Malende Kunstn. Sammenslutn., I, 1930, 27-31; Sig. Schultz: E.S.-N. (Vor Tids Kunst 16), 1934; Dag. Nyh. 3.5.1935 (E. Knuth); Berl. Aften 26.6.1936; J. Zibrandtsen: Moderne da. mal., 1948, 163f; E. Zahle (red.): Danm. Malerk., 1956, 294, 297f; Claus Carstensen og Per Kirkeby i: E.S.-N., Sophienholm m.fl. 1989; Jyll.p. 4.11.1989 (A. Kold); Weekendavisen 17.11.1989 (P.E. Tøjner); Inf. 14.12.1989 (G. Købke Sutton); H. Abildgaard: Tidlig modernisme (Ny da. Kunsthist. 6), 1994.

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.