Erik Stæhr-Nielsen

Literature

Pol. 9.12.1910 (interv.); 21.12.1923 (K. Pontoppidan); Nat.tid. 15.11.1913 (Th. Faaborg); 19.12.1923 (samme); Berl. Tid. 20.11.1913 (J.E. Hohlenberg); 21.12.1923 (K. Flor); 15.4.1935 (samme); 26.2.1942; 20.3.1942 (K. Flor); 2.12.1989 (H. Wivel); Hovedstaden 21.12.1913 (V. Wanscher); Sig. Schultz i: Ny Horisont, 1918; Ill. Tid. 1923, 232f (samme); B.T. 12.12.1923 (P. Uttenreitter); København 15.12.1923 (Rik. Magnussen); 19.12.1923 (O. Eggers); Samleren 1924, 173 (C. Trier Aagaard); 1927, 140 (O.V. Borch); 1935, 79-82 (Andr. Friis); 1936, 141-60 (A. Fugl); O.V. Borch i: Malende Kunstn. Sammenslutn., I, 1930, 27-31; Sig. Schultz: E.S.-N. (Vor Tids Kunst 16), 1934; Dag. Nyh. 3.5.1935 (E. Knuth); Berl. Aften 26.6.1936; J. Zibrandtsen: Moderne da. mal., 1948, 163f; E. Zahle (red.): Danm. Malerk., 1956, 294, 297f; Claus Carstensen og Per Kirkeby i: E.S.-N., Sophienholm m.fl. 1989; Jyll.p. 4.11.1989 (A. Kold); Weekendavisen 17.11.1989 (P.E. Tøjner); Inf. 14.12.1989 (G. Købke Sutton); H. Abildgaard: Tidlig modernisme (Ny da. Kunsthist. 6), 1994.

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.