Conrad Weidemann

Weilbach information

Genealogy

Weidemann, Conrad Daniel, 1837-1930, amtsforvalter, tegner. *19.7.1837 i Kbh., ?25.5.1930 smst., begr. Fr.berg. Forældre: Gross., senere østrigsk generalkonsul, bogholder i Kbh. Brandforsikr. Conrad W. og Wilhelmine Elidane Manthey.

Biography

Conrad Weidemann var en dygtig tegner med en særlig evne for den satiriske og humoristiske gengivelse af personer i forskellige situationer. Hans arbejder kan undertiden minde om maleren W. Marstrands. Skønt W. tegnede så ubesværet, at han endog kunne hjælpe andre tegnere med ideer (bl.a. Pietro Krohn med illustrationer til Peters Jul), rådede Marstrand ham fra at blive professionel kunstner. Dog fortrød den kendte maler senere dette. W. var en god bekendt af Marstrand, som var gift med W.s kusine. Efter Marstrands død stod W. sammen med Jørgen Roed for auktionerne over Marstrands efterladte værker.

Education

Student 1855; cand. jur. 1862.

Travels

Occupations

Ansat i Finansmin.; lærer i hist. og geografi ved Zahles Sk. 1863-84; amtsforvalter i Rønne 1886- 95; i Ålborg 1895-1909.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Humoristiske, store dek. til fester i Studenterforen. og til studenternes karneval (slutn. af 1850erne til ind i 1870erne), enkelte geng. i: Billeder fra studenter-Carnevalet 1863 (litografi); H.C.A. Lund: Studenterforen. Hist., II, 1898 (bilagsbill. og træsnit); Ill. Tid., 1887-88, 353 (ætsn., tegn. s.m. Chr. Blache m.fl.); Arveprins Ferdinand til hest (litografisk bl., 1867); A.F. Tscherning (pen, Det kgl. Bibl.); Kr. Mantzius som løjtnant von Buddinge, fejlagtigt tilskr. Carl Thomsen, geng. i: P. Hansen: Den da. Skueplads, II, 1891-93, 438; Bournonville dansende sørgedans foran Thorvaldsens ligvogn (pen, Teatermus.); tegn. i: Brogede Blade, 1874; En serenade, For hundrede år siden, To kjærester fra Almindeligheden i: Ude og Hjemme, 1877-78, 104, 137, 318; Chr. Richardt: Billedtexter, 1879, 37; F. Hendriksen: En Kunstnerkreds, 1928, 81-83; samme: Mennesker og Oplevelser, 1932, 22, 24.

Literature

Carl Møller: Fra Studenterdagene, 1895, 28, 77; Arthur Abrahams: Minder fra min Studentertid, 1896, 78f, 81; H.C.A. Lund: Studenterforen. Hist., II, 1898, reg. og s. 619; H. Skram: N. Zahles Sk., 1916, 21f; Ark., 1924, 149; F. Hendriksen: En da. Kunstnerkreds, 1928; samme: Mennesker og Oplevelser, 1932; Carl Dumreicher: Studenterforen. Hist., I, 1934; Medd. fra Thorvaldsens Mus., 1944, 13, 37; H.P. Rohde: Da. Bogill., 1949, 80; Hist. Medd. om Kbh., 4.rk, bd. 4, 1954-57, 425.

Author: Lisbet A. Lund (L.Lu.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.