Conrad Weidemann

Artworks

Humoristiske, store dek. til fester i Studenterforen. og til studenternes karneval (slutn. af 1850erne til ind i 1870erne), enkelte geng. i: Billeder fra studenter-Carnevalet 1863 (litografi); H.C.A. Lund: Studenterforen. Hist., II, 1898 (bilagsbill. og træsnit); Ill. Tid., 1887-88, 353 (ætsn., tegn. s.m. Chr. Blache m.fl.); Arveprins Ferdinand til hest (litografisk bl., 1867); A.F. Tscherning (pen, Det kgl. Bibl.); Kr. Mantzius som løjtnant von Buddinge, fejlagtigt tilskr. Carl Thomsen, geng. i: P. Hansen: Den da. Skueplads, II, 1891-93, 438; Bournonville dansende sørgedans foran Thorvaldsens ligvogn (pen, Teatermus.); tegn. i: Brogede Blade, 1874; En serenade, For hundrede år siden, To kjærester fra Almindeligheden i: Ude og Hjemme, 1877-78, 104, 137, 318; Chr. Richardt: Billedtexter, 1879, 37; F. Hendriksen: En Kunstnerkreds, 1928, 81-83; samme: Mennesker og Oplevelser, 1932, 22, 24.

Author: Lisbet A. Lund (L.Lu.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.