Heinrich Wenck

Literature

Arch., 1901-02, A. 88-96 (Hovedbanegården); 1902-03, 36-38 (bebyg.plan for Nikolaj Pl.); 1905-07 (station i Præstø, Ebeltoft og Esbjerg); 1903-04, 309- 11 (station i Esbjerg), 311-13 (Villa Søbæk); 1911-12, 369-74, 385-89 (Hovedbanegården); 1915-16, 177-81, 185-88 (samme), 201-04 (Statsbanegård, Odense); 1921, 265-75 (Hovedbanegården og Centralpostbygn.); Ark. U., 1931, 45 (80 år); 1936, 33 (nekr.); Tidsskr. for Kunstindustri, 2. rk., IV, 1898, 73 (Kystbanens station); Eugen Jørgensen i: Kunst, II, 1900 (station, Skodsborg); C. Leuning Borch i: Ill. Tid., 1902-03, 75 (Nikolaj Pl.); L'art decoratif, 1904, 170f.; Banegårdsanlæg i Kbh., 1911; Fr. Olsen: Det kbh. Postvæsen 1624-1912, 1912, 134-49 (Centralpostbygn.); Forskønnelsen, 1913, 46-49 (Nikolaj Pl.); Berl.Tid. 9.3.1921 (70 år); 30.9.1921; Pol. 9.3.1921; H.St. Holbeck: Odense Bys Hist., 1926, 643 (Odense Banegård); Steen Eiler Rasmussen i: De da. Byggefag, 1931, 80 (Hovedbanegården, station i Skodsborg); C.C. Christensen, L. Bobé og Fr. Weilbach: Fr.berg, 1937, 25 (Hovedbanegården); Steen Eiler Rasmussen: Nord. Baukunst, 1940, 51 (samme); O. Norn: Nicolai Taarn, 1945, 93; P. Thomassen: Kystbanen 1897-1972, 1972; Jørgen Sestoft: Arbejdets bygn. (Danm. Ark.), 1979; Mads Østerby: Da. Jernbaners Byg., 1984; John Poulsen: Kbh. banegårde, 1986; Thomas Kappel i: E.J. Bencard m.fl. (red.): Kunstværkets krav, 1990, 160-68 (Hovedbanegården); Hanne Raabyemagle og Poul Vitus Nielsen i: Fabrik og Bolig, 2, 1991, 17-37; Per Gadegaard i: Jernbanen, 2, 1994, 41-47; Thomas Kappel i: Architectura, 16, 1994, 59-88; Morten Flindt Larsen: Vi mødes under uret, 1994; John Poulsen (red.): Privatbanerne gennem 150 år, 1997, 144-66; Karen Zahle og Søren Koch: Da. Arkitektur i 100 år, u.å.

Author: Vigand Rasmussen (V.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.