Erik Werner

Biography

Erik Werner er et meget alsidigt talent, selvom han i den brede offentlighed vel først og fremmest er kendt for sine mange teatertegninger, offentliggjort i dagspressen i forbindelse med kritikken af teaterforestillinger. Her siges tingene resolut med tusch og umådeligt lystbetonet, måske især pigeskikkelserne. Jobbet som redaktionel tegner har medført arbejdsområder, der ikke altid har forekommet W. lige morsomme. Alligevel er de politiske tegninger, der både er portrætter, naturalistiske eller karikerende, eller kommentarer til politikernes handlinger eller til samfundets hændelser, måske mere vægtige og knap så meget øjebliksbilleder trods deres aktuelle betydning. Det er imidlertid nødvendigt med en hurtig pen for at kunne gengive en persons eller en handlings karakteristikum i øjeblikkets tidsrum og i få streger få den gjort almen og vedvarende. W. har i sjælden grad kunnet finde og gengive lige det øjeblik i en rolle, skuespillerens eller politikerens, hvor kropssprog og mimik tegner situationen i al sin ynde eller al sin gru. Meget lidt venlig, men umådelig morsom, er f.eks. en lille tegning fra 1982 af fhv. statsminister Anker Jørgensen, der trækker sig selv op ved sit ene hår på issen. Man ville aldrig i ord kunne skildre situationen, som i sig selv ikke er morsom, men som tegneren med få streger illustrerer, så et lille smil kommer frem. W.s tegninger er ikke flatterende, men varm medfølelse og sympati flyder ud af pennen lige så vel som den kølige refereren af en nederdrægtighed, trods elegancen altid med en uhyre præcision i udtrykket. Han karikerer mindre, end han karakteriserer.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.