Søren West

Weilbach information

Genealogy

West, Søren, *1963, billedhugger. *4.6.1963 i Kbh. Forældre: Advokat Karsten Arne West Nielsen (navneændring 1959 til Karsten West) og bibl. Gertrud Holst. ~19.8.1989 i Oslo med keramiker Ellen Beate Juell, *7.1.1964 i Norge, datter af bygn.ing. Kjell Richard J. og fysioterapeut Ellen Hallen. Samliv fra 1993 med billedvæver Helle Birgit Wisbech Sørensen, *12.7.1958 i Finderup Sogn, datter af maskining. Frands Verner S. og butiksindehaver Gudrun Wisbech Pedersen.

Biography

Søren West arbejder primært med udsmykningsopgaver, ude som inde. Samspillet med det omgivende miljø er af afgørende betydning for den karakter og det format, W. giver de enkelte værker, ligesom farver og lysforhold i omgivelserne spiller en stor rolle i materiale- og farvevalg. Nordiske granittyper er hans grundmaterialer. Ofte anvender W. to forskellige granitarter i samme værk, undertiden kombinerer han granit og bronze eller stål for igennem materiale- og farvesammenstød at skabe variation og bevægelse. Også vand inddrages som et udtryksfuldt middel, enten i form af løbende vand eller som spejldam. W. former sine værker ved hjælp af store rolige flader, gerne kantede i forbindelse med landskabelige omgivelser, eller bløde i tilknytning til opstillinger i bymiljøer. Ved på denne måde at trække kontrasterne op mellem værk og miljø skærper han beskuerens opmærksomhed over for begge dele. W. forsyner i reglen sine værker med en sokkel, der ikke blot har til formål at hæve den enkelte skulptur, men tillige indgår som del af selve værket. Billedhuggeren Ole Christensen har spillet en rolle for en række af W.s arbejder, selv nævner han Thorkild Hoffmann Larsen og Ole Hempel som umiddelbare inspirationskilder.

Education

Det fynske Kunstakad. 1983-88; Studio Luigi Corsanini, Carrara, Italien 1986-87.

Travels

Mange rejser til Skandinavien, især Norge; Italien 1986-87, 1989.

Occupations

Lærer i billedkunst, Nordfyns Gymn. 1988-89; gæstelærer, Kolding Kunsthåndv.sk. siden 1991; fmd. for Gæsteatelieret Hollufgård, Odense fra 1992; leder af skulpturafd., Svendborg Kunstsk. 1992-96.

Scholarships

Exhibitions

KE 1986; Hollufgård, Odense 1987, 1989, 1991-94; Charl. Forår. 1987-88; Kunstnergården Ars Aspekt, Bording 1988; Fyns Amts Kunstudv. udst., Amtsgården, Odense 1989; Sommerudst., Schloss Plön 1989; Kontrast 1989-94; Granit og grafik, Koldinghus 1990; Jægerspris Slotspark 1990; Toldboden, Kerteminde 1990-91, 1995; KS 1992; Nord. kulturcenter, Mikkelberg, Schlesw. 1992-93; Påskeudst., Brønderslev 1994, 1996; Meldorf, Tyskland 1995. Separatudstillinger: Gal. 74, Næstved 1989, 1994, 1996; Egeskov Mølle 1996 (s.m. William Rosenberg); Kulturcentret Gammelgård, Herlev 1997 (s.m. Ole Hempel).

Artworks

Stenfisk (blå granit, 1988, Odense Univ.hosp.); skulptur (rød granit, 1989, Fakse Midtpunkt); Dans (marksten og blå granit, 1.pr. 1990, Mellemleddet, Kerteminde); Segl (granit, 1993, Odense Katedralsk.); vandkunst (bronze og diabas, 1994, Storeg., Skærbæk); Kløvning (granit, 1994, Hotel Chr.minde, Svendborg); skulptur (corten og granit, 1.pr. 1995, Kulturhuset Gammelgård, Hjortespring); skulptur (blå granit, 1995, Ribe Byferie); skulptur (ølandskalksten og cortenstål, 1996, Brønderslev Centralbibl.); Krager (støbejern, granit og cortenstål, 1996, Kragelundsv., Børkop); udendørs vandkunst (granit og bronze, 1997, Andelsboligforen. Kristiansdal-Dalums adm.bygn.); indendørs vandkunst (som forannævnte); skulptur (granit og bronze, 1997, Gåsetorvet, Svendborg); vandkunst (granit og bronze, 1997, Vissenbjerghallerne); u.t. (granit, 1997, Stat. Planteavlsforsøg, Årslev). Andet: Pr.statuetter til internat. filmfestival, Odense (bronze og granit, 1995); Agerbæks mindepokal, vandre-skulptur (1997). Konkurrencer: Udsmykn. af havnefronten, Ålborg (1995, pr.).

Literature

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.