Søren West

Biography

Søren West arbejder primært med udsmykningsopgaver, ude som inde. Samspillet med det omgivende miljø er af afgørende betydning for den karakter og det format, W. giver de enkelte værker, ligesom farver og lysforhold i omgivelserne spiller en stor rolle i materiale- og farvevalg. Nordiske granittyper er hans grundmaterialer. Ofte anvender W. to forskellige granitarter i samme værk, undertiden kombinerer han granit og bronze eller stål for igennem materiale- og farvesammenstød at skabe variation og bevægelse. Også vand inddrages som et udtryksfuldt middel, enten i form af løbende vand eller som spejldam. W. former sine værker ved hjælp af store rolige flader, gerne kantede i forbindelse med landskabelige omgivelser, eller bløde i tilknytning til opstillinger i bymiljøer. Ved på denne måde at trække kontrasterne op mellem værk og miljø skærper han beskuerens opmærksomhed over for begge dele. W. forsyner i reglen sine værker med en sokkel, der ikke blot har til formål at hæve den enkelte skulptur, men tillige indgår som del af selve værket. Billedhuggeren Ole Christensen har spillet en rolle for en række af W.s arbejder, selv nævner han Thorkild Hoffmann Larsen og Ole Hempel som umiddelbare inspirationskilder.

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.