Carl Thomsen

Artworks

Portrætter: Johannes Takanen (1870, Ateneum, Helsingfors); Vald. Irminger (1870, Fr.borgmus.); Selvportræt (1880, smst.); Selvportræt (1886); Selvportræt (1887, pastel); Domprovst L. Gude (1892, Roskilde Domk.); Hans Gram i sit studereværelse (1895, Kbh. Univ.); C.F. Tietgen (1899, Fr.borgmus.); Selvportræt (1907); Emil Hjort (1909, Kbh. Bymus.); C. Aarsleff (1909, Charl.borg Fonden); Ludvig Thomsen (Hirschsprung). Genrebilleder: Fra Gudenå (1872, tidl. Joh. Hansens saml.); En gammel gård i Stubbekøbing (1874, Ribe Kunstmus.); Ved eksamensbordet (udst. 1874); Moder og datter (udst. 1875); Fra klostret i Ribe (1875, tidl. Joh. Hansens saml.); Ewalds første møde med Arendse (udst. 1876); Ung pige siddende i sin have (1877, tidl. Joh. Hansens saml.); En tilståelse (Neuhausens Pr. 1879); Abbate (1880, Aarhus Kunstmus.); Holberg i sit studereværelse (1883, smst.); I aftendæmringen (1886, Hirschsprung); Besøg i atelieret (Årsmed. 1887); Middag efter bispevisitatsen (1888, udst.med. 1888, Mention honorable, Paris 1889, Guldmed. München 1892 og Antwerpen 1894, Stat. Mus. for Kunst); Ung pige (1889, Aarhus Kunstmus.); Indkvartering hos J.P. Mynster i Spjellerup Præstegård (1890, Storstrøms Kunstmus.); Rahbek ved sin hustrus dødsleje (1895, Stat. Mus. for Kunst); Syende ung pige (1896, smst.); Den unge Oehlenschläger bringer frugter til den syge Edvard Storm (udst. 1897); Frk. Daugaard i sit hjem i Ribe (1900, Ribe Kunstmus.); Grundtvig i Udby Kirke (udst. 1901); Tøjhuskanalen (Randers Kunstmus.). Religiøse billeder: Den barmhjertige samaritan (altertavle, 1870, Kirkerup K.); Jesu indtog i Jerusalem (1904, Fr.borg Slotsk., Dronn. kammer); Josef og hans brødre (1905, Fr.borg Slotsk.). Illustrationer: Pen gengivet i træsnit: Bidrag til Ude og Hjemme (1877-80, 1882-84); Folkets Almanak (1882, 1884-89); Ill. Tidende (1892-99, 1901-04); J.L. Heiberg: Forår om Vinteren, 1878 (i Månederne i Digt og Billeder, udg. af Foren. Fremtiden); Edv. Brandes: Dansk Skuespilkunst, 1880; St. St. Blicher: E Bindstouw, 1882; Til serien Billeder af danske Kunstnere til Digte af ældre og nyere Forfattere, udg. af Foren. Fremtiden: Oehlenschläger: Morgenvandring, 1884; C. Hostrup: Velkomst til Russen, 1893; M. Goldschmidt: Den polske Kongesøn, 1893. Pen el. pen og tusch gengivet i ætsning: Billedserien Dansk Præstegaardsliv til tekst af Henrik Scharling (i "Norden", udg. af Ernst Bojesen, hft. 3, 1887); 14 originaltegninger til foregående, 1886 (Hirschsprung); Elverskud, 1888 (i serien Danske Folkeviser med Tegninger af danske Kunstnere, udg. af Foren. Fremtiden); B.S. Ingemann: Morgen- og Aften-Sange, 1889; J.L. Heiberg: De nygifte, 1891; Ricard v. Volkmann: Æventyrbilleder, 1894; Carl Bernhard: Kommissionæren, 1895; Karl Gjellerup: G-Dur, 1899; St. St. Blicher: Udvalgte Noveller, 1899; Charles Dickens: En Fortælling om To Byer, 1907; 14 tuschtegn.: Skikkelser fra Danmarks litterære Guldalder, 1896-1901, udsendt i fotogravure af Foren. for nat. Kunst 1908-09; repr. i Bornholms Kunstmus.; Kobberstiksaml.; Kunstindustrimus.; Kbh. Bymus.; Herning Mus.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.