Svend Thomsen

Biography

Svend Thomsens arbejder er karakteristiske ved den lyriske farveholdning, ofte bygget over rødt, blåt og okker og de heraf udledte valører. De tidligste værker var naturstudier, eller snarere synteser af hav, jord og himmel. Siden blev nøgenstudier en væsentlig del af hans arbejder, og han understregede her motivets ornamentale rytme i et fladebetonet maleri. Nogle af de store figurkompositioner blev udført på guldgrund, og den flydende penselføring samt understregningen af de opadstigende linier med figurerne i en ofte svævende bevægelse giver kompositionerne et særligt udtryk. T. malede flere portrætter af sin nærmeste familie og viste evner for en indtrængende psykologisk skildring. Han var en værdsat kunstner, der tilmed blev nævnt i forbindelse med det ledige professorat på Kunstakademiet efter Vilh. Lundstrøm, en stilling han dog ikke søgte. Hans store sensibilitet og stadige tvivl om egne evner forårsagede, at han gennem årene tilintetgjorde en stor del af sin produktion. Den tiltagende depression førte til, at han tog sit liv sammen med sin kone Grete i 1956 på Baunhøj nær Grenå.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.