A. Thorenfeld

Weilbach information

Genealogy

Thorenfeld, Anton Erik Christian, 1839- 1907, maler. *9.4.1839 i Svendborg, ?20.2.1907 i Kbh., begr. på Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Urmager Urbanus Ludvig T. og Ellen Marie Nielsen. ~1° 30.10.1872 i Kbh. med Valborg Emilie Biilmann, *31.10 1842 i Maniitsoq/Sukkertoppen, ?31.3.1883 i Kbh., datter af kolonibest. i Grønland, senere overgraver ved Trinitatis K., kammerråd Holger B. og Johanne Elisabeth Laurine Bang. ~2° 5.7.1884 i Kbh. med Agnes Emilie Nehm, *14.1 1851, ?17.9.1911 i Hillerød, datter af urtekræmmer Carl Ferdinand N. og Emilie Marie Bentzen.

Biography

A. Thorenfeld søgte ind på Kunstakademiet i København for at blive uddannet som landskabsmaler, men han frekventerede også "Hule-akademiet", som var en fri studie- og modelskole i Vilhelm Kyhns gamle haveatelier, hvor han bl.a. mødtes med Godfred Christensen, Otto Haslund, Christian Zacho, Kristian Zahrtmann, August Jerndorff, Pietro Krohn, Th. Phillipsen og Hans Smidth. Gennem påvirkningen fra P.C. Skovgaard tilhører han den sidste generation af elever, som byggede videre på C.W. Eckersbergs og N.L. Høyens ideer om et nationalt landskabsmaleri, baseret på omhyggelige naturstudier. Hans foretrukne motiver var i 1860erne og 70erne de fynske landskaber, især egnen omkring Svendborg, senere fandt han sine motiver over det meste af Danmark.

Education

Lærling hos malerm. Berth, Svendborg 1855-58; Kunstakad. Kbh. (P.C. Skovgaard, V. Kyhn, Godtfred Rump og F.C. Kiærschou) 1858-62, gipssk. 1860- 62.

Travels

Sverige 1864; Tyskland, Holland 1885; Italien 1893-94.

Occupations

Bassanger ved Det kgl. Teater 1869- 84.

Scholarships

Akad. 1885; Raben Levetzau 1892, 1896; Ancker 1993; Sødrings Pr. 1873, årligt fra 1903.

Exhibitions

Charl. Forår 1859, 1862-65, 1867-93, 1895-1906, 1908; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Dec.- udst., Charl.borg 1886; verdensudst., Paris 1889; Internat. Kunstausst., Berlin 1891; Raadhusudst., Kbh. 1901; Håndtegninger, Kunstforen., Kbh. 1933. Auktioner: 20.10.1884; 6.11.1893 (Charl.borg); 25.11.1907 (dødsbo).

Artworks

Aften ved Rössjöen (udst. 1864); Fra Øster Glacis (1860erne, Kbh. Bymus.); Fra Vingsted, Vejle (1869, Hirschsprung); Parti fra Hobro Fjord (pr. 1873); Stadsgraven set fra Ryssenstens bastion (1876, Kbh. Bymus.); Herregaarden Gærsnæs i Skaane (udst. 1884, et mal. med den titel, dat. 1882, er solgt hos Sotheby's, London 30.5.1984); Parti fra Prebischthar i Sachsisk-Schweiz (udst. 1885); Parti fra Jyllands østkyst, Stille sommerdag (1886, Stat. Mus. for Kunst); Fra østkysten af Jylland, i baggrunden Muldbjergene (1886, Nordjyll. Kunstmus.); Hedelandskab, Sæbyegnen (1892, Ribe Kunstmus.); Fra bakkerne ved Hald sø, Tordenvejr (1892, Fyns Kunstmus.); Vinterdag i Tivoli, ud over Campagnen mod Rom (udst. 1895); Jydsk landskab (Aarhus Kunstmus.); Strandparti med to damer (Bornholms Kunstmus.); Vinterdag i Sabinerbjergene, Udsigt over Tivoli mod Rom (udst. 1902).

Literature

Berl.Aft. 2.11.1893 (auk.); 21.2.1907 (nekr.); Nat.Tid. 21.2.1907; Karl Madsen: Skagen Malere, 1929, 77; E. Zahle: Danm.Malerkunst, 1956; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983. Breve til Sig. Müller (Hirschsprung).

Author: Hannemarie Ragn Jensen (H.R.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.