Anton Wieben

Biography

Anton Wieben måtte allerede i slutningen af 1920rne opgive sit arbejde på Den kongelige Porcelainsfabrik på grund af en reumatisk lidelse. Hans hustru, Anna W., der var ansat samme sted 1916-23 og 1925-45, samarbejdede i de sidste år med sin mand. De udførte batik, udstillet på KE 1928-29 og 1931 under Anna Perssons navn, og bloktryk til stoffer og julekort. For Håndarbejdets Fremme fremstillede de papirklip og strå-arbejder til årets forskellige højtider. Det var især Anna W., der blev kendt for disse arbejder.

Author: Kirsten Rykind-Eriksen (K.R.-E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.