Flemming Vincent

Weilbach information

Genealogy

Vincent Hansen, Flemming, *1947, maler, billedhugger og fotograf. *20.10.1947 i Kbh. Forældre: Ølkusk, taxachauffør Hans Henning Vincent H. og Lis Birthe Hasseldam.

Biography

Flemming Vincent har siden debut'en markeret sig som en kunstner, der både i sin kunst og sine øvrige aktiviteter søger uden om den etablerede kunstinstitution. I hans værker er stilen underlagt betydningen, og kunstens relevans skal ses på baggrund af en politisk dimension, af værkernes mulighed for at nå ud til det enkelte menneske. Denne holdning lå til grund for, at V. i 1982 sammen med Per Johan Svendsen og Steen Krarup Jensen stiftede gruppen Syntese. I dennes regi har de tre arrangeret udstillinger og happenings og skabt flere kollektive værker, ofte med et provokerende indhold. Et af disse værker, Syntese-maleriet fra 1991, blev malet som reaktion på konfiskationen af 5 af V.s malerier på gruppens udstilling Den lange rejse på Charlottenborg i 1989. Billedets fortællende realisme og satiriske grundtone er genkommende bestanddele i både V.s og Synteses kunstneriske univers.

Education

Egon Bjerg Nielsen, Glyptoteket 1976-77; Niels B. Wamberg.

Travels

Nicaragua, Costa Rica 1988; Tanzania 1996.

Occupations

I best. for Da. Billedkunstneres Fagforen.; medstifter af Syntese 1981.

Scholarships

Exhibitions

Værkstedsudst., Møllegården, Lille Heddinge 1974; Gal. Helliggeist, Kbh. 1978; Krig og menneske, Louisiana 1981; Sommerudst., Tistrup 1983; Candy Floss, Helligaandshuset, Kbh. 1983-84; Syntese 1983-84, 1987-89; Charl. Forår 1984; KP 1984; Køge Bugt bien. 1988; Racismen har ingen fremtid, Kunstnernes Hus, Århus 1989; Toldkammeret, Helsingør 1991; Bujora Cultural Centre, Mwanza, Tanzania 1996. Separatudstillinger: Helligaandskirken, Kbh. 1983; Café Kellerdirk, Fr.berg 1993.

Artworks

Trefløjet alter (mixed media, udst. 1989); Syntesemaleriet (1991). Udsmykninger: S.m. Syntese: Nat.bibl., Managua, Nicaragua (indendørs udsmykn., 1988); Hotel Lito', smst. (udendørs udsmykn., 1988); sk. i Matagalpabjergene, Nicaragua (gavlmal., 1988); Korsg., Kbh. (gavlmal., 1988, ikke bev.); Ahlefeldtsg., Kbh. (4 gavlmal., 1989); Hou Sk. (mal. og skulptur, 1993). Alene: Bulabo Danceplaces, Kisesa, Tanzania (murmal., 1996); Sukuma Mus., Mwanza, Tanzania (murmal., 1996). Skriftlige arbejder: S.m. Syntese: Inf. 13.9.1983 (kronik); 20.3.1984; 6.2.1985 (kronik); 9.8.1989 (kronik); 21.5.1990 (kronik); Kunstavisen, sept. 1984 (kronik).

Literature

Inf. 13.9.1983; 20.3.1984; 9.8.1989; 21.5.90.

Author: Inge Mørch Jensen (I.M.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.