Peter Winkel

Biography

Peter Winkel viser i sine skulpturelle arbejder forkærlighed for fantasiformer. Som materiale foretrækker han brændt ler og beton. Skulpturoverfladen farves ofte delvist eller har reliefagtige strukturer som mønster. Ofte tilføjes modsatrettede elementer, som kan minde om vinger eller organiske, om end ikke umiddelbart identificerbare, former. I sine malerier og grafiske arbejder lader W. ligeledes fantasien dominere over naturen og forholder sig frit fabulerende til et givet motiv. Han benytter et abstrakt-dekorativt formsprog, som danner mønstre og tegn, der kan minde om dyr, planter eller menneskekroppe. En rytmisk anbringelse af formerne skaber liv og bevægelse på billedfladen.

Author: Monika Blatschek (Mo.Bl.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.