Henrik Voldmester

Weilbach information

Genealogy

Voldmester, Henrik Vilhelm Secher, *1946, billedhugger. *29.5.1946 på Fr.berg. Forældre: Dir. Mogens Thomas Secher Schmidt og direktionssekr. Gudrun Just Voldmester. ~1° 25.3.1970 i Birkerød med Birthe Grube Smith Larsen, *11.2.1941 i Vedde ved Munke Bjergby, datter af arb.mand Peter Coling Smith L. og Adelheid Helene Grube Nielsen. Ægteskabet opl. 2.5.1984. ~2° 30.5.1984 med maleren, grafikeren Gunver Henriksen, *31.12.1948 i Ålborg, ?5.9.1993. ~3° 16.11.1996 i Ulfborg med lærer Berit Sørensen, *15.8.1945 i Søborggaard ved Gladsaxe, datter af anlægsgartner Helge Emil Johansen og Ayoe Jung-Jensen.

Biography

Henrik Voldmester begyndte at hugge i sten, mens han gik på seminariet, men tog for alvor fat efter han havde bosat sig i Husby i 1979. Han har udført talrige granitskulpturer af fugle og dyr rundt om i landet. Han føler sig i slægt med stenhuggere fra romansk tid og udhugger sine skulpturer med mejsel. De har ru overflader og slebne detaljer, og V. arbejder meget med lysvirkninger. Stenens oprindelige form er afgørende, og dens omrids anes i det færdige arbejde. Undertiden ses barokke indfald som f.eks. En frø der har fået noget i øjet, som kan lede tanken hen på Kai Nielsen. V. giver gerne skulpturerne et symbolindhold, som har relation til deres placering, f.eks. stenen med vikingeskibet til Rolf Krake-skolen, som er et hovedværk. Den ene side viser et udhugget vikingeskib med dragehoved og vikinger på vej hjem fra Nordamerika. På den anden side ses en viking og inskriptionen "Den flyer ej ilden, som over den springer". Skabelsens port ved Struer Kirke symboliserer skabelsesøjeblikket, da der blev lys. Den har en lys side af rustfrit stål vendt mod øst og en mørk side af corten stål, vendt mod vest. Nogle sten adskiller sig fra de andre ved at anslå dystre toner, f.eks. Angstens dæmon, som er i slægt med gotiske kimærer.

Education

Murersv. 1966; Kbh. Bygn.teknikum, bygn.ing. 1971; Nr. Nissum Sem., færdigudd. 1980; som kunstner autodidakt.

Travels

Sverige og Norge 1982, 1984, 1985, 1987, 1991; Tunesien 1988; Grækenland 1992, 1996; Polen 1995; New Zealand, Australien, Kina (Peking), USA 1997.

Occupations

I best. for Da. Billedh.samf. fra 1994.

Scholarships

Exhibitions

Kunstforen. Limfjorden 1979, 1981-82; KS 1980, 1982-1984; KP 1981, 1983; KE 1982-83; Charl. Forår 1983-84; Kunst i Vestjyll., Holstebrohallen 1984; Skulptur 85, vandreudst. 1985; Skulptur i Kongens Have, Kbh. 1985, 1987, 1996; Billedværksted, Brovst 1986; Sommerudst., Huset i Asnæs 1988; Munkebjerg skulpturpark 1989; Columbus, Holstebro Kulturuge 1991; Dybe gl. Elværk, 1993 (s.m. bl.a. Jonna Sejg). Separatudstillinger: Gal. Krogen, Silkeborg 1981; Lemvig Gymn. 1982; Gal. Actuel, Skive 1984; Gal. JB, Frb.berg 1986-87; 7 skulpturer i Ulfborgs gader, 1993 (flere senere opstillet permanent).

Artworks

Væsen (1977); Skabelsen (granitrelief, 1984, Ellebæk K.s ungdomsgård); De fire vinde (granit, 1986, Staby Centralsk.); Nordsøhavfrue (granit, 1989, Thorsminde); Pelikan (granit, 1989, Billund Lufthavn); Bamse med bamse (granit, 1990, Nørreg., Ålborg); Ymer, Audhumbla og Burre (granit, 1992, Aulum Haderup Rådhus); Angstens dæmon (granit, 1992, Husby); Skabelsens port (granit, rustfrit stål og corten stål, 1992, plæne ved Struer K.); En frø der har fået noget i øjet (granit, 1992, Ringkjøbing Landbobank A/S, Ulfborg); Vikingeskib (granit, 1994, Rolf Krake Sk., Holstebro); Fritidsgudinden (parafrase over Frihedsgudinden i N.Y., granit, 1994, Tårnbyparken, Tårnby); Stabystenen (granit, 1995, ved Staby K.); Solfangeren (granit, 1996, Husby). Udsmykninger: Odins gavl, Thors gavl, Frejas gavl (3 gavludsmykn., murstensmosaik, 1986-1987, Asagården, Holstebro).

Literature

Ringkøbing Dagbl. 25.1.1984 (interv.); Vestkysten 29.10.1988 (interv.).

Author: Nina Dahlmann Olsen (N.D.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.