C.F. Aagaard

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Tidsskr. for Kunstindustri, 1886, 36; Erik Schiødte i: Ill. Tid., 1893-94, 109-12; 1902-3, 92f; Pol. 3.11.1895; 4.11.1895; Berl. Tid. 4.11.1895; F. Meldahl og P. Johansen: Det kongelige Akad. for de Skjønne Kunster 1700-1904, 1904, 449, 454; F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 1932; Steffen Lindvald i: Hist. Medd. om Kbh., 4.rk., bd. 2, 1949-52, 582f; S. Danneskiold-Samsøe: I kunstens tjeneste, 1953, 42; E. Zahle (red.): Danm. Malerkunst, 1956, 201, 204; Lisbet Balslev Jørgensen: Enfamiliehuset (Danm.ark.), 1979; P.J. Riis: Akropolistæppet, 1982, 13, 17f, 21, 23, 28; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982; Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983, 44, 89; Laura Jacobsen: Søllerød set med malerøje, 1983; Lise Funder: Da. Teaterbyg. 1870-1910, 1986, 29, 36-39, 41f, 49; Nina Damsgaard i: Kat., Orla Lehmann og den nat. kunst, Vejle Kunstmus. 1986; kat., Konstnärerna hos Mor Cilla, Krapperup Mus. og Konsthall, 1987, 8, 57; Ole Nørlyng: Apollons mange masker, 1998. Tegn. (Saml. af Ark.tegn., Kunstakad. Bibl.); tegn. (Kunstindustrimus.).

Author: Lilli Lehmann (L.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.