Julius Rosenbaum

Biography

Julius Rosenbaum hørte til den voksende kreds af kunstnerisk uddannede personer, der omkring midten af 1800-tallet så en fremtidsmulighed i de grafiske teknikker, der på samme tidspunkt fik en øget anvendelse inden for publikationer af forskellig art, tidsskrifter, bøger samt mangfoldiggørelse af forskellige motiver til ophængning. Han udførte dog også portrætter i olie samt malerier af kristent religiøst indhold, der vidnede om hans traditionelle kunstneriske skoling.

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.