Bjørn Rødding

Biography

Bjørn Rødding begyndte først som kunstner i slutningen af 1970erne. Indtil da virkede han som bygningsingeniør, bl.a. beskæftiget med overdækning af butikscentre. Hans skulpturelle udtryksform er meget markant og stram, karakteristisk ved de store formater og enkle linier. Blå port er skabt ud af en stor metalskive, der i sin opskårne og foldede form kan minde om nogle af Gunnar Aagaard Andersens arbejder. Skulpturerne inddrager landskabet ved at indramme det og får sin værdi i spillet mellem lys og skygge, mellem det åbne og det lukkede. Blå nuancer er ofte foretrukket af R., bl.a. ved skorstensbemalinger, hvor de hyppigt suppleres af hvidt. R. arbejder tillige i bronze og granit, ligesom han har beskæftiget sig med macrofotografering, bl.a. af botaniske objekter.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.