Mette Lise Rössing

Weilbach information

Genealogy

Rössing, Mette Lise, *1943, billedvæver. *1.3.1943 i Kbh. Forældre: Forfatteren Martin Jens Alfred (døbt Alfred Martin Jens) Hansen og Vera Louise Marie Jensen. ~15.5.1965 i Allerslev på Sjælland med maleren, billedh. Ullrich Rössing, *17.2.1939 i Pethau, Tyskland, søn af Oberregierungsrat Karl Heinrich R. og Christa Müller.

Biography

Mette Lise Rössings kunstneriske arbejde har gennem årene fulgt to spor. Dels har hun arbejdet som den klassiske billedvæver, der i sin væv fortolkede malerens oplæg til udsmykninger eller kirketekstiler. Dels har hun udviklet sine egne vævninger fra at være fladedækkende, ofte med en ornamenteret baggrund i samspil med et enkelt mere fremtrædende motiv, til at gengive tegnede iagttagelser og friere kompositioner, bygget op i flere gennemskinnelige lag. Senest er hun begyndt at arbejde skulpturelt og med vævningen som teknik at udforme krukker og rumlige former. Motivkredsen er her abstrakt, i enkelte arbejder kombineret med frit hængende fibre eller tråde.

Education

Stat. Lærersk. i Formning, Oslo, afd. for skaftevæv 1959-60, samme for billedvæv 1961-64; værkstedspraktik hos Kirsten og John Becker 1960.

Travels

Grønland, 8 gange 1982-89; Tunesien 1990; New Mexico 1992.

Occupations

Eget værksted fra 1967. Undervist i billedvævn. fra 1970; leder af væveværksted på Forsøgscentret, Lejre 1975-78; undervisn. på Kunstsk. i Nuuk; på Kvindehøjsk., Sisimiut/Holsteinsborg; forstander på Skals Håndarb.sk. fra 1994.

Scholarships

Nunafonden 1987; Da. Færøsk Kulturfond 1988; Nord. Inst. 1988; Støtteforen. Søndermølles Fond 1989.

Exhibitions

Charl. Forår 1968 (s.m. Ullrich Rössing); Foren. Nordens Kunstudst., Amtsgården Sorø 1984; Billedvævninger, Nordens Hus, Tórshavn m.fl. 1988-89; Trådens gang før og nu, 8 tekstilkunstn., Gal. Dragehøj m.fl.; Textilmus., Valdemarsg., Kbh. 1997. Separatudstillinger: 3 billedtæpper til Nuuk, Louisiana 1982; Det da. Hus, Paris 1987; Schloss Charl.burg, Berlin 1988 (s.m. Aka Høegh); Gal. Dragehøj, Fensmark 1989-94 (s.m. Ullrich R.); Næstved Mus. 1990 (s.m. samme); Schæffergården, Gent. 1990; Amtscentralen, Esbjerg 1991 (s.m. Ullrich R.); Gal. 2rn, Bornholm 1992 (s.m. samme); 4 tekstilkunstnere, Kr. Sonnerup 1992.

Artworks

Billedtæppe (1976, Avedøre K., s.m. Ullrich R.); 5 billedtæpper (1982, 1986, 1990, Byrådssalen, Nuuk, efter forlæg af Hans Lynge); 3 billedtæpper (1988, Arbejderhøjsk., Qaqortoq); et billedtæppe (1988, Handelssk., smst.); desuden en lang rk. messehagler, kortæpper, antependier og knæfald s.m. Ullrich R. siden 1967.

Literature

Author: Lisbeth Tolstrup (L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.