Merete Zacho

Biography

Merete Zacho har nok arbejdet med billedvævninger, men hele tiden i samspil med eksperimenter inden for collage og maleri. Det har gjort, at hun til stadighed arbejder med at udvikle både form og teknik. Mange motiver er bygget op omkring nogle få bærende figurer, f.eks. fragmenter af et landskab, masker eller blomster, der sidestilles med geometriske elementer som trekant eller kvadrat. De særlige strukturer og flader fremkommer i valget af garner og kombinationen af forskellige væveteknikker. I begyndelsen af 1980erne begyndte Z. at interessere sig for det håndgjorte papir og de muligheder, der lå i at arbejde såvel rumligt, som billedligt med det. Det har ført til, at hun i dag hovedsagligt arbejder som maler og papirkunstner.

Author: Lisbeth Tolstrup (L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.