Holger Drachmann

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Pol. 9.10.1896 (N.V. Dorph); Pol. 9.10.1906 (E. Goldschmidt); Karl Madsen: Skagens Malere, 1929; F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 1932; L. Nielsen: Den da. Bog, 1941; W. Schwartz: Malere ved Staffeliet, 1941, 103-16; samme: Skagen i nord. Kunst, 1952; Breve fra og til H.D., I-IV, 1968-70; Margaretha Rossholm: Sagan i nord. sekelskiftekonst, 1974; Ole Wivel: Rejsen til Skagen, 1977; Helge Ernst: Bornholmermalere, 1984; Hanne Poulsen: Da. skibsportrætmalere, 1985; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm. I-II, 1990. Auktioner: 2.11.1875; 24.1.1877; 20.10.1891; 19.3.1895; Kbh. 1910 (malerier, dødsbo). Breve (Det kgl. Bibl., Hirschsprung).

Author: Claus Olsen (C.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.