Holger Drachmann

Artworks

Erichsens Gård (1869, Bornholms Kunstmus.); Kysten syd for Hammershus (1870, smst.); Strandbillede fra stormfloden (1872, Ribe Mus.); Havets datter (s.m. Carl Sundt-Hansen, tidl. Drachmanns Hus, Skagen); Både på Skagens Sønderstrand (1902, Skagens Mus.); En stranding (1902, smst.); Morgenstemning (1902, smst.); Skagens Nordstrand (1902, smst.); Snestorm (1906, smst.); Grenen (1907, smst.); desuden repr. i Kobberstiksaml., Kbh. Bymus., Teatermus., Handels- og Søfartsmus., Koldinghus, Drachmanns Hus, Skagen, Lorry, Fr.berg. Bogillustrationer: Til egne værker: Digte, 1872; I Storm og Stille, 1875; Dæmpede Melodier, 1875; Sange ved Havet, 1877; Tordenskjold, 1880; Venezias Nat, 1909; ill. til talrige værker af andre forf. Kunstkritik: Nyt dansk Maanedsskr., I 1870, 17-31, 198-208, 431-50; III 1871 77-95; m.fl.

Author: Claus Olsen (C.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.