Ole Due

Biography

Ole Due var landskabsmaler og søgte tidligt mod impressionismen. Hans malerier kan karakteriseres som stemningsbilleder, hvis landskaber, havnemotiver og bymiljø påvirkes af det atmosfæriske lys under skiftende årstider og vejrlig. Netop anvendelsen af impressionistisk inspirerede lys- og farvevirkninger var med til at give D.s bedste billeder deres maleriske kvalitet.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.