Baukje Zijlstra

Biography

Baukje Zijlstra fik en solid uddannelse i tegning, maleri og tekstilarbejde samt siden i restaurering og konservering af gamle kunstværker. Desuden tog hun en uddannelse på det pædagogiske område. I 1960erne var hun flere gange på kurser i Danmark, hvortil hun flyttede i 1974. Ligesom hele verden er Z.s udstillingsfelt, er den også hendes inspiration. Filosoffen John Engelbrecht har kaldt hende en kunstnerisk kartograf, der vil udvide vor verden ved at vise 'tidsfossiler', dvs. brudstykker af historien om menneskets rejse gennem fortid og fremtid. I Z.s kunstneriske univers indgår formelle elementer i undersøgelser af materialets muligheder, egenskaber og grænser. Det ses i den store udsmykning på Vejle Tekniske Skole, hvor alskens affald fra skolens værksteder ledninger, indmad fra gamle telefoner m.m. er syet fast med møbeltråd i et puslespil med miniatureenheder, der er syet, vævet og malet. Arbejdet tog 2 år og må betegnes som et hovedværk. Ifølge Z. fødes billeder af smerte, og det gælder for et andet centralt værk i hendes produktion, Billeddagbogen, der blev til under et ophold på Psykiatrisk Hospital i Risskov. I bogen kombineres lægejournalens indhold med Z.s egne kommentarer i tekst og billeder, og værket er et godt eksempel på den røde tråd i hendes kunst at bearbejde livets processer.

Author: Vigand Rasmussen (V.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.