Jørgen Ringnis

Weilbach information

Genealogy

Ringnis (Rincknis), Jørgen, -1630-1650-, billedskærer.

Biography

Jørgen Ringnis er det navn, der anvendes om en billedskærer, der virkede i 1630rne og 40rne, som i kilderne oftest benævnes "Jørgen Billedsnider" og som anvendte signaturen "IR" eller "IRN". I en enkelt kontrakt fra 1637 har han tilnavnet "Rincknis", hvilket har ført til den formodning, at han stammede fra Rinkenæs ved Flensborg Fjord. I stil og brug af forlæg har hans værker lighed med flensborgmesteren Heinrich Ringerincks arbejder, og denne antages derfor at være hans læremester. R.s signatur ses første gang på prædikestolen i Nakskov Kirke fra 1630, der ligesom prædikestolene i Nykøbing Falster og Stubbekøbing blev bekostet helt eller delvis af købmandsfamilier. Af regnskabet for pulpituret i Nakskov fra 1631 fremgår, at R. boede i Maribo. 1637 og 1640 havde han hjemme i Nakskov. R.s produktion omfatter 23 prædikestole, hvoraf 3 er signerede, og 8 altertavler. Bortset fra prædikestolene i Oksbøl og Nordborg på Als, findes hans værker på Lolland og især på Falster. Han leverede ofte både prædikestol og altertavle til den samme kirke. R.s stil kendetegnes ved bruskbarokke ornamenter i en stram højrenæssancearkitektur. I de ældste prædikestole har storfelterne reliefskårne motiver fra Gamle og Ny Testamente svarende til motiver hos Ringerinck. Fra og med Kippinge prædikestol fra 1631 erstattes reliefferne af evangelistfigurer. R.s produktion er gennem hans værksteds ca. 30-årige virke ensartet i kvalitet og formsprog. R. dannede skole og havde både elever og efterlignere, hvis værker er spredt på Falster, Sydsjælland og Møn.

Education

Formentlig i lære hos Hinrich Ringerinck i Flensborg.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Prædikestol i bl.a. Nakskov K. (1630); i Vålse K. (1631); i Kippinge K. (1631); i Brarup K. (1635); i Nr. Kirkeby K. (1635); altertavle i Nr. Vedby K. (1637); prædikestol i Eskildstrup K. (1639); i Torkilstrup K. (1640); altertavle smst. (1649-50); prædikestol i Nr. Alslev K. (1643). Tilskrivninger: Prædikestol i bl.a. Oksbøl, Als; i Nordborg K. (tidligst 1626); i Tingsted K. (1633); i Stubbekøbing K. (malet 1634); i Halsted K. (1636); i Nyk. F. K. (1640); pulpitur i Nakskov K. (1631); altertavle i Kippinge K. (1633); i Nr. Alslev K. (1652-53).

Literature

Chr. Axel Jensen: Snedkere og Billedsnidere, 1911; N.J. Termansen i: Loll.-Falst. hist. Aarb., 1930, 40f; Chr. Axel Jensen i: Samme, 1937, 83- 94; Danm. K., Maribo Amt, 1948-51; Sønderborg Amt, 1961; E. Skov i: Stiftsbog og landemode-akt for Loll.-Falst. Stift, 1979, 7-29; C.A. Meier: Heinrich Ringerink und sein Kreis, Flensburg 1984, 194f, 197.

Author: Eva de la Fuente Pedersen (E.F.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.