Peder Gilkær

Biography

Peder Gilkær blev naturligt, gennem undervisningen hos Bizzie Høyer og senere hos Kræsten Iversen, solidt forankret i den figurative tradition, men allerede mødet med Lundstrøm og senere naturoplevelsen på Bornholm bragte ham hurtigt i retning af et mere kubistisk betonet flademaleri, der også præges af inspiration fra Harald Giersings maleri. Især Frankrigsopholdene blev af betydning for hans kolorit, der med årene har fået et stadigt mere fauvistisk præg. I midten af 1970erne ændredes hans maleri radikalt, fremprovokeret af en række modelstudier, hvor den svulmende frodighed bearbejdes næsten som landskabelige elementer. Disse elementer indarbejdedes efterhånden også i hans ekspressive landskabsmaleri, hvor især den grønlandske natur og dens storhed bliver et tilbagevendende tema. G. har dertil en omfattende virksomhed som grafiker, oprindelig inspireret af Holger J. Jensen, men senere udviklet i et stærk ekspressionistisk billedsprog, der dog stadig knytter sig til den samme motivverden som maleriet.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.