Carl Henning Aarsø

Biography

Carl Henning Aarsø arbejder hovedsagelig i små formater. Både hans tuschmalerier og miniaturer lader sig læse som sider af en dagbog, idet de indeholder samme intimitet og inderlighed. Desuden arbejder Aa. med skulpturer og installationer. Alle værkerne er præget af en meditativ holdning, som vidner om hans interesse for østasiatisk filosofi. Zen-Klotz er f.eks. en skulptur lavet af et 100 år gammelt elmetræ, der stod i hans have. Overfladen bærer præg af snit, af indgreb mod materialet, som bliver til åbninger mod det fjerne. Aa.s tuschmalerier med hurtigt påførte penselstrøg kan give associationer til døre eller barrierer, der kan brydes og føre til en indre verden.

Author: Marianne Barbusse Mariager (M.B.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.