Claudio Bannwart

Biography

Claudio Bannwart er en lyrisk landskabsmaler, når han maler sine akvareller, ofte i store formater, mens linoleumstrykkene, som han har arbejdet med i mange år, er mere ekspressive naturstudier. De viser f.eks. blomster og frugter, gengivet stærkt forenklet i klare, afgrænsede farvefelter, der modsætningsfyldt spænder op imod hinanden. B. er schweizer, og selv om han har boet og virket i Danmark i mange år, lyser hengivenheden for hjemlandet i akvareller fra Rhindalens vinmarker i varme efterårsfarver og med en mere isnende voldsomhed i de sneklædte bjergtinder. Det føles naturligt, at han er grebet af det storladne i Færøernes natur og voldsomme vejrskift. B. er som grafiker stærkt eksperimenterende og arbejder i meget store formater med reliefvirkninger i trykket på det håndgjorte papir. Det grafiske tryk bliver dermed i højere grad unika, som et maleri, om end trykprincippet med stok eller plade og aftryk er bevaret.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.