Frans Henriques

Education

Kontor- og handelsudd. i Kbh., London og Hamborg 1897- 1904; elev af Otto Haslund 1905; Kunstakad. Kbh. jan. 1906-jan. 1908; Kunstn. Studiesk. under Johan Rohde nogle år; Kunstakad. Kbh., grafisk sk. 1932- 33.

Author: Lise Svanholm (L.Sv.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.