Louis Jensen

Weilbach information

Genealogy

Jensen, Isak Louis Napoleon, 1858-1908, maler. *15.8.1858 i Kbh., ?21.5.1908 på Fr.berg., begr. smst. Forældre: Urtekræmmer, frøhdl. Fritz Peter Edvard J. og Julie Bloch. ~29.7.1890 i Vedbæk med Marie (Ritta) Brorson, *23.8.1869 i Helsingør, datter af korpslæge Christian Sofus B. og Ida Vilhelmine Haslund.

Biography

Louis Jensen etablerede sig som landskabsmaler i løbet af 1880erne under indtryk af kunstnere som Christian Zacho og Vilhelm Kyhn. Motiverne fandt han bl.a. på sine mange rejser i Europa med hovedvægten på italienske og hollandske landskaber, medens de danske landskaber hovedsagelig stammer fra Roskilde og Køge-egnen med enkelte afstikkere til Midtjylland. Flere af motiverne blev senere omsat til raderinger, herunder enkelte arkitekturskildringer, der sammen med landskaberne udgjorde J.s foretrukne motiver og især omfattede gamle bykvarterer, ofte fra tyske byer som Rostock og Lübeck. De italienske og hollandske landskaber fra bl.a. Venezia, Capri, Rom og Dordrecht præges af fine naturalistiske iagttagelser af lys og farve, mens hovedindtrykket af især de danske motiver er mere konventionelt. Her dominerer idylliske solbeskinnede landskabsudsnit omkring sø og skov i traditionelle, til tider sammenstykkede kompositioner.

Education

I malerlære 1 år; derefter på Kunstakad. Kbh. 1876-82; lærte at radere hos Carl Locher sidst i 1890erne.

Travels

Italien og Schweiz 1888-89; Italien 1892; senere rejser til Tyskland, Holland, Frankrig, Finland og Rusland.

Occupations

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1884; Akad. 1885, 1889, 1892; Raben-Levetzau 1893, 1896; Kaufmann 1894; Sødrings Pr. 1894.

Exhibitions

Dec.udst., Charl.borg 1879; Charl. Forår 1881-86, 1888-1909; Kunstnerforen. af 18. Nov. 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Nord. Kunst- Ausst., Lübeck 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; KE 1904-05, 1907; Køge motiver, Køge Gal. 1974; Randersbilleder 1750-1940, Randers Kunstmus. 1983.

Artworks

Fra Kalveboderne (1879, Kbh. Bymus.); En gammel gård i Randers (1888, Randers Kunstmus.); Poppeltræer ved et Åløb (1894, Sødrings Pr.); Flodlandskab fra Dordrecht (1895); Teglværker ved Flensborg Fjord (1903, Aarhus Kunstmus.); Pramåens udløb ved Vallø Strand (1907, Stat. Mus. for Kunst). Grafik: 15 raderinger, heraf 4 fra 1901-07 udgivet 1919; repr. i Kobberstiksaml.; i Kbh. Bymus.

Literature

Ill. Tid., 31.5.1908, 331; Berl. Tid. 21.5.1908 (nekr.); Pol. 23.2.1919; Ekstrabl. 24.2.1919; Køge motiver, Køge Gal. 1974; Randersbilleder 1750- 1940, Randers Kunstmus. 1983.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.