Louis Jensen

Biography

Louis Jensen etablerede sig som landskabsmaler i løbet af 1880erne under indtryk af kunstnere som Christian Zacho og Vilhelm Kyhn. Motiverne fandt han bl.a. på sine mange rejser i Europa med hovedvægten på italienske og hollandske landskaber, medens de danske landskaber hovedsagelig stammer fra Roskilde og Køge-egnen med enkelte afstikkere til Midtjylland. Flere af motiverne blev senere omsat til raderinger, herunder enkelte arkitekturskildringer, der sammen med landskaberne udgjorde J.s foretrukne motiver og især omfattede gamle bykvarterer, ofte fra tyske byer som Rostock og Lübeck. De italienske og hollandske landskaber fra bl.a. Venezia, Capri, Rom og Dordrecht præges af fine naturalistiske iagttagelser af lys og farve, mens hovedindtrykket af især de danske motiver er mere konventionelt. Her dominerer idylliske solbeskinnede landskabsudsnit omkring sø og skov i traditionelle, til tider sammenstykkede kompositioner.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.