Thomas Kluge

Biography

Thomas Kluge har fornyet det realistiske udtryk med sin maleteknik, stil og ikke mindst evne til at gøre billeder af noget væsentligt i sin samtid. Figuration var fra begyndelsen K.s udtryksform. Den udviklede sig først surreelt illusionistisk, men snart tog han indtryk af barokkens maleri. Også traditionen fra "pittura metafisica" og kunstnere som Edw. Hopper, Odd Nerdrum og Eric Fischl har haft betydning for K. 1992 blev et skelsår i hans udvikling, bl.a. foranlediget af voksende vished om maleriets natur, en mere forfinet clair-obscur teknik og en økonomisering af virkemidler. Tilbagevendende temaer i K.s billeder er rollespil og det moderne menneskes rådvildhed og ensomhed altid forbundet med en stemning af stilstand og uvished. Denne stemning er også latent i hans opstillinger og portrætter. K.s maleri kan bedst karakteriseres som magisk realisme. Motiver, malestil og hans image gjorde, at han hurtigt kom på kant med kunstinstitutionen, og han har hyppigt offentlig måttet forsvare sit udtryk, ligesom han har ytret sig kritisk om avantgarden.

Author: forfatternavn ukendt (F.Kj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.