Emil Krause

Biography

Emil Krause markede sig fra starten med genrebilleder og portrætter. Rejsen til Færøerne i 1904 inspirerede ham til en række billeder, hvor der spores en vis påvirkning fra Hans Smidth. Desuden bemærkes motiver fra St. Magleby på Amager, typiske københavnermotiver som fiskerkonerne ved Gammel Strand samt en række billeder fra de Sønderjyske byer Flensborg, Sønderborg og Tønder. Derimod synes den halve jordomsejling, K. foretog 1901-02 om bord på et af ØKs skibe, ikke at have sat sig blivende spor. Forbindelsen til ØK fik K. som tegnelærer for H.N. Andersens hustru. Hjemmet og atelieret på hjørnet af Åboulevarden og Worsaaesvej dannede udgangspunkt for K.s københavnske byprojekter, der bl.a. havde form af store, omhyggeligt udførte raderinger. Både teknikken og motivernes romantisk- sentimentale karakter tyder på en inspiration fra Hans Nikolaj Hansen. I 1905 købte familien K. sommerbolig ved Farum Sø, det særprægede Flinthus. Friluftsskildringer af badende viser en lysere og mere frigjort kolorit, hvorimod billederne af Farums gamle huse stadig er præget af kombinationen af K.s karakteristiske mørke, tunge farver og en solid, fast tegning. Bogen København på Kryds og tværs i Billeder og Vers fra 1928 viser ham som en veloplagt grafiker, mens han som maler ydede sit bedste i portrætterne, f.eks. i skildringerne af børnebørnene og i det karakterfulde selvportræt fra 1939. K. virkede som kunstanmelder i 3 år ved det nykonservative Ugens Tilskuer. Desuden var han en ivrig støtte for danskheden i Sydslesvig.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.