Emil Krause

Occupations

Arb. i 3 år som dek.maler; medstifter og medl. af best. for Grafisk Kunstnersamf. 1909, fmd. 1911; medl. af censurkom. ved Charl. Forår 1919-20, 1937, 1939; af Charl.borg udst.kom. 1926-29, 1932-34; af Akad.rådet 1934; fmd. for Kunstnerforen. af 18. Nov., 1938; medl. af best. for Forskønnelsesforen. 1918- 45.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.