Emil Krause

Exhibitions

Charl. Forår 1895-1945; KE 1905, 1907-10, 1912: Landsudst., Århus 1909; Exhib. of Works by Modern Da. Artists, Public Art Gal., Brighton 1912; Grafisk Kunstnersamf. 1912, 1917-18; Den baltiske udst., Malmö 1914; Dyrehavens Malere 1916-17, 1923, 1944; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921, 1924, 1926-27, 1930, 1932-42; Nord. Grafik, Kbh. 1925; grafikudst., Tjekkoslovakiet 1926, 1933; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Interskand. Grafik, Sth. og Helsingfors 1931, Kbh. 1937; Nord. Grafik Union, Helsingfors 1939; Søllerød Billeder, Søllerød Rådhus 1974; Farum, set af malere, Farums Arkiver & Mus. 1993. Separatudstillinger: Winkel & Magnussen, Kbh. 1910; Kunsthallen, Kbh. 1945 (auk.).

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.