Anton Eduard Kieldrup

Exhibitions

Charl. Forår 1849-53, 1855-58, 1860-63, 1865-69; Foren. Fremtiden, Charl.borg 1869, 1871; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901; Winkel & Magnussen, Kbh. 1903; Works by Da. Artists, Guildhall, London 1907; Haderslev Mus. 1931 (s.m. Heinr. Hansen, Heinr. A. Heger og Charlotte v. Krogh); Sdr.jysk Udst., Charl.borg 1937; Jyll. i da. malerkunst, Aarhus Kunstmus. 1956; Søllerød Billeder, Søllerød Rådhus 1974; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982; Haderslevmalere, Haderslev Mus. 1982.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.