Hanne Mailand

Weilbach information

Genealogy

Mailand Simonsen, Hanne, *1940, maler. *13.4.1940 i Kolding. Forældre: Bureauindehaver Harry Thorsager Mailand og lægesekr. Else Kirstine Steenholdt. ~22.5.1965 i Kolding med stud.jur., senere advokat Preben Biehl Grønning Simonsen, *14.7.1941 på Fr.berg, søn af stud.jur., senere retsassessor Kaj Kristian Grønning S. og Inger Biehl Braunstein.

Biography

Hanne Mailand slog sig ned på Bornholm i 1971. Før da malede hun i en relativ mørk og tung palet med tydeligt afsæt i akademitidens lærdom og måske under indflydelse af et ophold på Kokoschkas Sommerakademi i Østrig i 1963. Fra hun bosatte sig på Bornholm er hendes palet efterhånden lysnet, og hun arbejder nu i en lyrisk, impressionistisk præget landskabs- og figurtradition med linier til Bonnards og ikke mindst Harald Leths kunst, som hun også maleteknisk er beslægtet med. Landskabet bearbejdes ofte i flere faser, først i den luftige oliekridtsskitse, der om ikke danner direkte forbillede, så dog er en vigtig førstehåndsbearbejdning af den visuelle oplevelse af naturen.

Education

Udd. sygeplejerske fra Århus Amtssygehus 1962; Kunstakad. Kbh. (Søren Hjorth Nielsen, Dan Sterup Hansen, Helge Bertram) 1964- 71.

Travels

Østrig 1963; Italien 1986, 1989, 1994; Færøerne 1991.

Occupations

Lærer i billedkunst på Bornholms Amtsgymn. fra 1972; medl. af BKF opt.udv. 1989-91.

Scholarships

Gerda Iversen 1968; Rundskuelegat 1968; Ebba Celinder 1969; Louis Nielsen 1986; landskabsmaler C. Godtfredsen 1989; Stat. Kunstfond 1994.

Exhibitions

Charl. Forår 1965-71, 1973-74, 1978; KE 1968; KP 1967-68; Gal. Langhoff 1975; Charl. Eft. 1978; Konstfören., Göteborg 1980; Årstiderne, Nikolaj, Kbh. 1980; Apriludst., Vrå 1981; Bornholmermalere, Vejen Kunstmus. 1983; Bornholmsk Kunst, Ystads Konstmus. 1985; Nordens Hus, Tórshavn 1991. Separatudstillinger: Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1969; Gal. Birkdam, Kbh. 1975, 1978, 1984, 1987; 4 bornholmske kunstnere, Bornholms Kunstmus. 1976 (s.m. Inge Lise Westman, Marie Hjorth, Hans Helge Nielsen); Mus. på Koldinghus 1980; Den frie Udst. bygn. 1989, 1992 (s.m. Mette Hector), 1995 (s.m. samme); Carlsberg Mus. 1991.

Artworks

Landskab (1973, Bornholms Kunstmus.); Fragment af birkestammer (1978, smst.); Sommeraften på atelieret (1979, Kunstmus. Trapholt); Bornholmsk landskab (1980); Martslys (1983, Bornholms Kunstmus.); Ræve ved havet (1989, smst.); De fire elementer, jord, luft, vand, ild (1994, udst. 1995); Pan og Syrinx (1995, udst. 1995). Udsmykninger: Bornholms Centralsygehus (1984); Forårsbarn, Kolding Sygehus (1989).

Literature

Pol. 29.5.1978 (interv.); Inf. 1.6.1978; Berl.Tid. 22.3.1984; Bornholms Tid. 27.4.1989; Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984, 151f; Pier Maria Andersen i: Hrymfaxe, juni 1991, 3-6.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.