N.F. Schiøttz-Jensen

Exhibitions

Charl. Forår 1880-1941; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1921, 1942; KE 1904-05; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Raadhusudst. 1901; Landsudst., Århus 1909; Foren. for nat. Kunst 1950. Separatudstillinger: Winkel & Magnussen, Kbh. 1903.

Author: Monika Blatschek (Mo.Bl.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.