Elisabeth Jerichau Baumann

Weilbach information

Genealogy

Jerichau Baumann, Elisabeth Maria Anna (Lisinska), 1819- 1881, maler. *27.11.1819 på landstedet Jolibord ved Warszawa, Polen, ?11.7.1881 i Kbh., begr. på Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Kortfabrikant Philip Adolph Baumann og Johanne Frederikke Reyer. ~19.2.1846 i Rom med billedh. Jens Adolf Jerichau, *17.4.1816 i Assens, ?24.7.1883 i Neder Dråby ved Jægerspris, begr. på Fr.berg (Solbjerg), søn af urtekræmmer, løjtnant Carl Christian J. og Karen Birch.

Biography

Elisabeth Jerichau Baumann forlod som 19-årig Polen og rejste via Berlin til kunstakademiet i Düsseldorf. Med debutarbejdet En polsk familie på ruinerne af sit afbrændte hus (udst. Düsseldorf 1844) placerede hun sig centralt inden for düsseldorferskolens "socialkritiske" maleri, mere i forlængelse af C.F. Lessings revolutionært-demokratiske maleri end nazareneren W. v. von Schadows poetisk-religiøse værker. Den nazarenske tradition kan dog aflæses i de sentimentale og idealiserende genrebilleder og portrætter, hun især udførte under sit første ophold i Rom 1845-49. Efter giftermålet 1846 med J.A. Jerichau bosatte parret sig 1849 i København. Her søgte J.B. at blive accepteret af den overvejende nationaltsindede kunstinstitution, bl.a. ved stor udstillingsaktivitet og ved at udvide sin motivkreds til den danske almue og historisk-litterære motiver med formodet interesse for et dansk publikum. Som i det allegoriske Danmark, 1851, der forenede nazarensk idealitet med en mere robust nordisk kvindeskikkelse, et nationalt propagandabillede, men måske også et emancipatorisk manifest med udgangspunkt i kampen for anerkendelse, og med reference til kvindesagsdebatten omkring Mathilde Fibiger. J.B.s tyske baggrund, den mere virtuose og til tider overfladiske penselteknik, samt en mørkere kolorit, forblev dog en uoverstigelig hindring for at vinde accept i den "nationale" kunstinstitution. I stedet blev hun frontfigur blandt "europæerne", den uhomogene opposition til det nationalromantiske maleri. Den manglende anerkendelse i Danmark modsvaredes af stor international succes, grundlagt på adskillige udstillinger i europæiske byer og bekræftet af et stort, købedygtigt publikum. J.B.s virke blev derfor delt mellem København og talrige rejser og længere ophold, især i Rom. Den kosmopolitiske livsførelse og nære forbindelse til tyske kunstner- og forfatterkredse gav hende en central placering i formidlingen af europæisk, især tysk åndsliv på et tidspunkt, hvor dansk kultur- og kunstdebat bar præg af national selvtilstrækkelighed. J.B.s produktion er af imponerende omfang, men også af svingende kvalitet, med tyngdepunktet omkring 1840rnes og 50ernes portrætter og historiske genremotiver, mens værkerne fra de senere år, bl.a. en række orientalske kvinde- og haremsbilleder, i højere grad lider under en tilpasning til det mondæne kunstmarkeds præferencer. I sine litterære arbejder giver J.B. et til tider forskønnet og aldrig underspillet, men afgjort læseværdigt indblik i sit eget og kunstnerfamilien Jerichaus liv og virke. Her skildres den kvindelige kunstners vanskeligheder med at forene Biedermeier-periodens kvindeideal med en international kunstnerkarriere, og sideløbende præsenteres et værdifuldt materiale til belysningen af dansk kunst i årene 1850- 80.

Education

Kunstakad. i Düsseldorf (W. v. Schadow og C.F. Sohn) 1838- 45.

Travels

Kort oph. i Berlin; Düsseldorf 1838-45; Rom 1845-49; herefter bosat i Danm., afbrudt af adsk. rejser og længere oph. i Europa, primært Rom; rejser til Nordafrika og Tyrkiet.

Occupations

Scholarships

Akad. Aarsmed. 1858; medl. af Kunstakad. Kbh. 1861.

Exhibitions

Kunstakad., Düsseldorf 1844 (debut); Kunstakad., Berlin 1846 (adsk. gange i de flg. år); Charl. Forår 1849-58, 1860-63, 1865, 1867-82; Konstakad. Sth. 1850, 1860, 1866, 1870; Bridgewater Gal., London 1852; verdensudst., Paris 1867, Wien 1873; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Internat. Kunstausst., München 1879; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Kvindernes Udst., Kbh. 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst., Kbh. 1920; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Da. Kunst 1855-1885, Kunstforen., Kbh. 1975; Pittori danesi a Roma nell'ottocenti, Pal. Braschi, Rom 1977-78 og Stat. Mus. for Kunst 1978; For hundrede år siden, Danmark og Tyskland 1864-1900, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1981-82; Kunstnerslægten Jerichau, Kunsthallen, Kbh. 1987; Profession ohne Tradition, 125 Jahre Verein der Berliner Künstlerinnen, Berlinische Gal. 1992 (medl. 1867-81). Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1881; Salon Meyer, Berlin 1888 (mindeudst.).

Artworks

Billedh. J.A. Jerichau (1846, Stat. Mus. for Kunst); Forfatterinden Emma Kraft (o. 1846, smst.); Portræt af Orla Lehmann (1848, Fr.borgmus.); Holger Aagaard Hammerich som 4-årig (1849, Stat. Mus. for Kunst, dep. Sydsjæll. Mus.); Danmark (1851, Glyptoteket); Portræt af Me?r Goldschmidt (1852, Fr.borgmus.); Skuespillerinden Johanne Luise Heiberg (1852, Glyptoteket, dep. Teatermus.); Italiensk mor med sit barn (1854, Glyptoteket); En såret dansk kriger (1865, Stat. Mus. for Kunst); En strandingsscene (o. 1865, Nordjyll. Kunstmus.); H.C. Andersen læser historien om englen (1865, H.C. Andersens Hus); En havfrue (1873, Glyptoteket); Britania (1873, Nordjyll. Kunstmus.); Italienerinde (Aarhus Kunstmus.); En romerinde (Stat. Mus. for Kunst); Selvportræt (Fr.borgmus.); desuden repr. på Storstrøms Kunstmus.; Kunstindustrimus.; Kobberstiksaml.; Teatermus.; Kunstmus. Düsseldorf; Nat.mus., Sth.; Nasjonalgal., Oslo. Litterære arbejder: Ungdomserindringer, 1874; Til Erindring om Harald Jerichau, 1879; Brogede Rejsebilleder, 1881.

Literature

H.C. Andersen i: Folkekalender for Danm., 1854, 80-91; W. Müller von Königswinter: Düsseldorfer Künstler, Leipzig 1854, 315-17; Ill. Tid., 1867- 68, 289-91, 297-99; samme, 1877-78, 353f; samme, 1880-81, 533-35; Berl. Tid., 11.7.1881 (nekr.); N. Bøgh: E. Jerichau Baumann, 1886; L. Dietrichson: Svundne Tider, II, 1899, 268-79; Else Kai Sass i: Kvinden i Danmark, 1940, 708-12; Tove Clemmensen og Mogens B. Mackeprang: Chr. IXs Palæ på Amalienborg, 1956, 138, 141, 143, 222; I. Markowitz: Kat. Kunstmus. Düsseldorf, 1969; J. Ostwald i: For hundrede år siden, Stat. Mus for Kunst, 1981; Jette Kjærboe i: Cras, XXXV, 1983,53- 63; W. Hütt: Die Düsseldorfer Malerschule, Leipzig 1984; Troels Andersen i: Cras, XLVIII, 1987, 8-13; Lars Dybdahl i: Kunst, Samfund, Kunst, En hilsen til Broby, Odense 1987, 61-64; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990. Auktionskataloger: Kunstforen., Kbh. 28.-29.11.1881; Industriforen., Kbh. 23.1.1883.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.