Aage Bertelsen

Weilbach information

Genealogy

Bertelsen, Aage, 1873-1945, maler. *28.9.1873 i Næstved, ?9.9.1945 i Kbh., begr. på Birkerød Kgrd. Forældre: Landskabsmaleren, tegnelærer på Herlufsholm Rudolf Vilhelm Valdemar B. og Agnes Mette Lundstein. ~3.5.1909 i Kbh. med Karen Dorothea Schmidt, *17.5.1880 i Flensborg, ?16.5.1962 i Birkerød, datter af bankbogholder Johannes Matthias S. og Johanne Hansen.

Biography

Aage Bertelsen lærte allerede som ganske ung at tegne og male af faderen samt af L.A. Ring, som var en nær ven af familien. B. kom derefter på Zahrtmanns Skole. I 1897 tilrettelagde Zahrtmann som et led i uddannelsen en rejse for B. og ledsagede selv den unge kunstner. Det blev indledningen til et venskab mellem lærer og elev, der kan følges gennem Zahrtmanns korrespondance. Senere gjorde deltagelsen i Mylius Erichsens sidste ekspedition og mødet med Grønlands natur dybt indtryk på B. Hans gennembrudsarbejde var helfigurportrættet af moderen, som blev efterfulgt af flere karakterfulde portrætfremstillinger. B.s foretrukne motiver var i øvrigt landskaber fra barndomsegnen omkring Næstved og fra Nordsjælland, gengivet med en blid, varm kolorit. Såvel disse landskaber, som motiverne fra rejserne til polarområdet, bærer præg af Zahrtmannskolens præcise formbehandling. B. har desuden arbejdet med keramik hos Kähler i Næstved.

Education

Elev af faderen og af L.A.Ring; Zahrtmanns Sk. vinteren 1892-93 til 1895, samt enkelte kortere perioder indtil 1901.

Travels

Italien (Firenze, Siena s.m. Zahrtmann) 1897; Tyskland, Frankrig 1899-1900; Danmarksekspeditionen til Grønland 1906-08; Italien (Venezia, Rom, Napoli og 2 måneder i Cività d'Antino) 1913; desuden rejser til England, Sverige og Norge (Lofoten s.m. Kai Nielsen 1911).

Occupations

Stifter af og livsvarig fmd. for foren. Kunst for Varer 1924.

Scholarships

Akad. 1911, 1913; Fortjenstmed. i sølv, 1908; Dipl. di Merito, Rom 1932.

Exhibitions

Oktoberudst. 1893 (Zahrtmann-elever); Charl. Forår 1899- 1903; Kleis 1901; Den frie Udst. 1904-46; Martsudst. 1905; Den frie Udst. bygn. 1908 (værker fra Grønland, s.m. Achton Friis), udst. gentaget i Århus, Odense, Berlin og i Royal Geographical Society, London 1910 (to værker fra Grønland tilh. dette selsk.); Kunstforen. Kbh. 1910 (s.m. faderen). Separatudstillinger: Chr. Larsen, Kbh. 1917, 1920; Bach, Gl.Strand 1925, 1934, 1943 (alle retrosp.), og 1948 (efterladte værker); Den frie Udst. bygn. 1946 (mindeudst.).

Artworks

Forårsskov med kvinde og barn (1891, Næstved Mus.); Gade i Næstved (udst. 1893); Fra domkirken i Siena (1897, skænket 1903 til Zahrtmanns Legat); Moder (1898-99, debut Charl. Forår 1899); Skt. Peder i Næstved (udst. 1900, Randers Kunstmus.); Tidligt forår ved Herlufsholm (udst. 1900); Kap Marie, Grønland (1906); Indgangen til den store ishule (1908); Fra Italien (1913); Stella og Herman H.C. Kähler (Næstved Mus.); Vintermorgen i Bistrup Hegn (1925, Bornholms Kunstmus.); Forårsdag i Bistrup Hegn (1926, smst.); Det gamle teglværk (1931, Birkerød Komm.).

Literature

Viggo Stuckenberg i: Kunst, 1899; Sophus Michaëlis i: Kunst, 1906; F. Hendriksen: Kristian Zahrtmann, En Mindebog, 1919; Sophus Danneskjold-Samsøe: Kristian Zahrtmann, 1942, 313-15, 404; Den frie Udst. 1946, 9- 13 (nekr.); Hanne Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1979; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; Manchester Dispatch 10.1.1910; Fr.borg Amtsavis 22.9.1933; Berl. Aften 28.9.43; Pol. 19.9.1943 (interviews). Breve (Det kgl. Bibl. og Hirschsprung.).

Author: Hanne Honnens de Lichtenberg (H.H.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.