Aage Bertelsen

Biography

Aage Bertelsen lærte allerede som ganske ung at tegne og male af faderen samt af L.A. Ring, som var en nær ven af familien. B. kom derefter på Zahrtmanns Skole. I 1897 tilrettelagde Zahrtmann som et led i uddannelsen en rejse for B. og ledsagede selv den unge kunstner. Det blev indledningen til et venskab mellem lærer og elev, der kan følges gennem Zahrtmanns korrespondance. Senere gjorde deltagelsen i Mylius Erichsens sidste ekspedition og mødet med Grønlands natur dybt indtryk på B. Hans gennembrudsarbejde var helfigurportrættet af moderen, som blev efterfulgt af flere karakterfulde portrætfremstillinger. B.s foretrukne motiver var i øvrigt landskaber fra barndomsegnen omkring Næstved og fra Nordsjælland, gengivet med en blid, varm kolorit. Såvel disse landskaber, som motiverne fra rejserne til polarområdet, bærer præg af Zahrtmannskolens præcise formbehandling. B. har desuden arbejdet med keramik hos Kähler i Næstved.

Author: Hanne Honnens de Lichtenberg (H.H.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.