Carl Locher

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; samme: Da. Raderinger, 1897; Alba Schwartz: Skagen før og nu, I-II, 1912-13; Karl Madsen: Skagens Malere og Skagens Mus., 1929, 12-16, 81f, 150, 184-87, 205f; Sig. Schultz: Da. i Paris, II, 1938; Kai Flor: Hornbæk, 1940; Ellen Locher Thalbitzer i: Kat. Kunstforen., Kbh. 1942; Walter Schwartz: Skagen i nord. kunst, 1952, 8, 12, 14f, 26; Ejner Johansson: C.L., 1956; Knud Voss: Skagensmalerne, 1975; Finn Terman Frederiksen i: Kat. Mødested Paris, 1880ernes avant-garde, Randers Kunstmus. 1983; Hanne Poulsen: Da. skibsportrætmalere, 1985. Aviser og periodika: Dagsavisen 18.11.1884 (Karl Madsen); Aaret rundt II, 1890, 422-24; Pol. 24.12.1890 (Emil Hannover); 17.12.1892 (samme); 11.2.1894 (samme); 8.12.1894 (samme); 6.9.1896 (N.V. Dorph); 5.12.1898 (samme); 13.11.1903 (V. Stuckenberg); 12.7.1910; 13.1.1911; 21.12.1915 (E. Goldschmidt); 4.9.1942 (kronik, Walter Schwartz); Sig. Müller i: Julealbum, 1894; samme i: Samme, 1898; Nat.tid. 3.9.1896 (samme); 20.12.1897; 14.7.1912 (interv.); 21.12.1915 (Th. Faaborg og Haagen Falkenfleth); 28.9.1942 (Jan Zibrandtsen); Berl. Tid. 2.9.1896 (C.A. Been); 19.12.1897 (samme); 16.11.1900 (Sig. Müller); 12.11.1904; 21.12.1915 (Kai Flor); 3.9.1942 (samme); Hver 8. Dag 4.9.1904 (stenogr. interv.); Vilh. Thaning i: Ill. Tid. 1915-16, 179-81; Ellen Locher Thalbitzer i: Samme, 204; P. Johansen i: Akad. Aarsberetn., 1916; Verden og vi, 29.3.1918; Ekstrabl. 14.4.1919 (Georg Nygaard); Karl Madsen i: Ord och bild, 1935, 534; V. Thorlacius-Ussing i: Tilskueren, 1939 II, 103. Auktionskataloger: 7.10.1878; 18.11.1884; 18.12.1889; 15.2.1892; 25.11.1895; 6.12.1896; 19.11.1902; 16.11.1903; 26.2.1906; 11.4.1916; 28.2.1916. Breve (Det kgl. Bibl., Hirschsprung).

Author: Claus Olsen (C.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.