Carl Locher

Occupations

Statsstøttet radersk., Kbh. slutn. af 1890erne; medl. af Akad. Plenarforsaml. 1904; officiel skildrer af kongerejsen til Island 1907.

Author: Claus Olsen (C.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.