Carl Locher

Education

Første undervisn. i marinemaleri hos faderen; elev af Carl Baagøe; af Holger Drachmann et par måneder i 1872; dimitt. fra Tekn. Inst., Kbh.; Kunstakad. Kbh. 1872-74; elev af Carl Neumann; Léon Bonnats sk., Paris 1875-76, 1878-79; lærte raderkunst hos Hans Mayer, Berlin 1893-96.

Author: Claus Olsen (C.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.