Poul Steffensen

Biography

Poul Steffensen arbejdede både som dyremaler og illustrator. Emnerne i hans malerier er fortrinsvis realistiske beskrivelser af landskaber med husdyr, især køer og kalve, og i enkelte tilfælde mennesker. I begyndelsen af 1900-tallet brød han igennem som illustrator, og den store succes, hans tegninger fik i samtidens illustrationskunst, blev slået fast med illustrationerne til Carit Etlars og B.S. Ingemanns historiske romaner, hvor det karakteristiske ved illustrationerne var deres evne til at levendegøre personer og handling for læseren. Både stilistisk, indholdsmæssigt og koloristisk kan S.' værker tilskrives traditionen på Akademiet i slutningen af 1800-tallet.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.