Poul Steffensen

Artworks

Udsigt over Gudenådalen ved Bjerringbro (udst. 1892); Landskab med mølle og køer (1893, Nordjyll. Kunstmus.); Køer i det fri (1895, Neuhausens Ekstrapr.); Fra de danskes udfald på Amager 10.10.1658 (udst. 1902); Gæssene drives hjem (1906); Op fra vandingsstedet (udst. 1915); Kalve ved hegnet (1917, Randers Kunstmus.); Varm sommerdag (udst. 1920); Landskab med kvæg (1922); Høstbillede (Bornholms Mus.); Frihavnen (tusch, Handels- og Søfartsmus., Kronborg). Altertavler: Den vantro Thomas (1896, Sions K., Kbh.); Den korsfæstede (1902, Brorsons K., Kbh.); Jesus helbreder den døvstumme (ca. 1905, Svostrup K.); Kommer hid til mig (Bjerringbro K.); samme motiv (Dover Filialk., Rye Stationsby); Den gode Hyrde (Vejerslev K.); endv. i Lemming K. (1905); Kapernaumsk., Kbh.; Ferring K. (1912); Billum K. Illustrationer: Bl.a. Carit Etlar: Skrifter, I-XIII, 1898- 1902; Gøngehøvdingen, 1903; Mine kæreste fortællinger, I- III, 1906; Bjørneæt, 1909; B.S. Ingemann: Historiske romaner, I-IV, 1913; ill. til bogserier: Børnenes Bogsaml., fra 1896; Børnevennens Bibl., fra 1900; Børnenes Bøger, fra 1903; Børnenes Bibl., fra 1909; adsk. børnebøger; tegn. i Ill. Tid. fra beg. af 1890erne samt i børnebl., julehefter og folkelige skr.; anskuelsesbilleder og bibelske billeder til skoler; grafik i Kobberstiksaml.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.