Nicolai Abildgaard

Literature

Tyge Rothe: Til Publicum, 1785, 15-17; Th. Thaarup i: Minerva 2, 1785, 92-99; Chresten Pram i: Minerva 25, 1791, 113-19; F.W.B. von Ramdohr: Studien ... auf einer Reise ..., Hann. 1792, 93-103; Torkel Baden i: Der Musaget 3, 1798, 14-17; Aug. Hennings Dagbog ... Kbh. 1802, 1934; N.L. Høyen i: Saml. Skr. III, 1876, 202-12; Jul. Lange i: Nutids-Kunst, 1873, 18-23; Emil Løffler i: Tidsskr. for Kunstindustri 3, 1887, 90-95. Nyere litteratur: Leo Swane: A., Arkitektur og Dekoration, 1926 (med grundl. bibliogr.); samme: J.F. Clemens, 1929; samme i: Kunstmus. Aarsskr. XXIV, 1937, 1-30; samme i: Nat.mus. Årsbok, Sth. 1937; Henrik Bramsen i: Artes VI, 1938, 143-66; Bente Skovgaard: Maleren A., 1961; Charlotte Christensen i: Fund og Forskn. 17, 1970, 95-104; Bente Skovgaard i: Amalienborg, 1973, 183-216; Elsa Gress: Philoctetes Wounded, 1969 (opf. af DR TV 1974); Poul Jørgen Riis i: Hafnia 3, 1974, 9-27 (Terents); Hakon Lund i: Chr.borg Slot I, 1975, 298-310; Laus Strandby Nielsen i: Kritik 36, 1975, 20-53; Erik Fischer i: Kunstmus. Årsskr. LXII, 1976, 77-102 (Lessing og Filoktet); Jens Hermann i: CRAS 25, 1980, 50- 52 (Adrastos); Patrick Kragelund i: Kritik 59, 1982, 53-73 (fr. revolution); samme i: Hafnia 9, 1983, 25-65 (Sokrates og Teologien); samme i: Analecta Romana 16, 1987, 137-185 (Voltaire og Terents); 17-18, 1989, 181-224 (Homer); samme i: Architectura 13, 1991, 42-53 (udsmykn. Nytorv 5); Else Kai Sass: Lykkens tempel, 1986; Meir Stein i: Ico 1986, 4, 28-33; Karin Kryger: Frihedsstøtten, 1988; L.F. i: Herculanum paa Sjæll., 1988, 33-60; Mirjam Gelfer-Jørgensen smst.,377f; Bent Blüdnikow: Sladder og satire, 1988; Jørgen Andersen: De år i Rom, 1989; Kasper Monrad i: De lyse sale, festskr. til Bente Skovgaard, 1990, 110-16 (Niels Klim); Meir Stein i: Flora Danica, Chr.borg, 1990, 71-114; Carsten Bach-Nielsen i: Religionshist. Tidsskr. 19, 1991, 61-90; Bo Kierkegaard i: Architectura 13, 1991, 7-41 (Nytorv); Tove Clemmensen smst., 1992, 73-79 (samme); Erik Fischer i: Kunstmus. Årsskr. 1992, 4-39 (riddersalen); Patrick Kragelund: N.A. (udgives 1994). A.s forhold til andre kunstnere: Ragnar Josephson: Sergels fantasi, Sth., 1956; H.P. Rohde i: Fund og Forskn. 7, 1960, 50-84 (P.A. Heiberg); Bente Skovgaard i: Kunstmus. Årsskr. LXII, 1976, 57-76 (Füssli); Holger Frykenstedt: Jean Jacques ... de Geer af Finspång, Norrtälje 1987; Patrick Kragelund i: Thorvaldsen, Rom 1991, 193-98. A. og samtidens kunst: Rob. Rosenblum: Transformations in Late Eighteenth Cent. Art, Princeton 1967; Europa 1789, Hamburger Kunsthalle, 1989; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990; Karin Kryger i: Da. identitetshist. I, 1991, 231-424; Mogens Nykjær: Kundskabens billeder, 1992, 9-30, 96. Breve og papirer i Det kgl. Bibl.; Rigsark.; Sorø Akad. (Bülows Samling).

Author: Patrick Kragelund (P.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.