Nicolai Abildgaard

Artworks

Malerier: Filoktet (1774-75, Stat. Mus. for Kunst); Adrastos selvmord (ca. 1774, Aarhus Kunstmus.); Hamlet (efter Saxo, ca. 1776, Chr.borg); Ymer (efter Edda, ca. 1777, Stat. Mus. for Kunst); Svend Tveskæg (1778, mdl.stk., Kunstakad. Kbh.); Hamlet (ca. 1778, Stat. Mus. for Kunst); Fingal (ca. 1780, smst.); Arveprinsen vækker Fama (ca. 1783, Fr.borgmus.); Ossian (ca. 1783, Stat. Mus. for Kunst); Satan ved Moses lig (ca. 1783, Aarhus Kunstmus.); Richard III (1780erne, Randers Kunstmus.); Alexanders sendebud (1780erne, Aarhus Kunstmus.); Sokrates (ca. 1784, Glyptoteket); Lykkens Tempel (1785, Fr.borgmus.); scener fra Holbergs Niels Klim (1785-89, Stat. Mus. for Kunst); Richard III (1787, Nasjonalgal., Oslo); scene fra Niels Klim (ca. 1788, Kunsthalle, Hamburg); Fingal giver Ossian sine våben (ca. 1790, Nordjyll. Kunstmus.); Jupiter (1793, Ribe Kunstmus.); Culmins genfærd (ca. 1793, Nat.mus., Sth.); Messalina (ca. 1797, Stat. Mus. for Kunst); Retfærdigheden, Teologien og Filosofien (1800, smst.); Et optrin fra Voltaires Le triumvirat (1800, Aarhus Kunstmus.); Et optrin fra Sofokles Ødipus i Kolonos (ca. 1800, Stat. Mus. for Kunst); Arvehyldningen (1806, smst.); Anakreon (1808, smst.); Røverkonen fortæller (1808, smst.); Lucius forvandling (1809, smst.); Sappho (1809, smst.); Papirius (1809, smst.); Odysseus (ca. 1809, smst.); Parcerne og Ceres (ca. 1809, Aarhus Kunstmus.). Udsmykninger: Arb. til riddersalen, Chr.borg, hvoraf 3 som de eneste overlevede branden 1794: Chr. I (1779, Chr.borg); Chr. III (1781, smst.); Fr. II (1782, smst.); skitser til de tabte arb. smst. og i Potentatgemakket (1778-91, Stat. Mus. for Kunst); dør- og tapetstykker til Levetzaus palæ, Amalienborg (1794-98); 5 optrin fra Voltaires Le triumvirat, Nytorv 5, Kbh. (1803); 4 optrin fra Terents Pigen fra Andros (1801-04, Stat. Mus. for Kunst). Tegninger: Kobberstiksaml.; Nat.mus., Sth.; Nasjonalgall., Oslo; Kunstakad. Bibl.; desuden i Aarhus Kunstmus.; Malmø Kunstmus.; Vejle Kunstmus.; Vestsjæll. Kunstmus.; Kunstindustrimus., Mønt- og Med.saml., Nat.mus., Kbh.; Dronn. Håndbibl.; Fr.borgmus.; Thorvaldsens Mus. Grafik: Forlæg for talrige vignetter; bogill. (Ewalds Adam og Eva, Holbergs Niels Klim); og satiriske stik. Møbler: bl.a. flere serier af klismos-stole; repr. i Fr.borgmus.; Kunstindustrimus.; Stat. Mus. for Kunst og privateje. Monumenter: Emiliekilde (1782); Frihedsstøtten (1791-92); kronprins Frederik (portrætrelief, ca. 1805, Tøjhuset i Randers); gravmæle for fam. Tutein (Ass., nedr.); og P.C. Abildgaard (smst.). Forlæg for medaljer: Bl.a. Negerhandelens ophævelse (1792); Modet værger (1801). Arkitektur: Ombygn. af Levetzaus palæ, Amalienborg (1794-98); Apistemplet i Fr.berg Have (1801-04); Nytorv 5, Kbh. (1798- 1803); Spurveskjul, Sorgenfri (1805-06). Litterære arbejder: Til mine Landsmænd, 1785; Nogle Anmærkninger, 1786; artikler i: Nyeste kiøbenhavnske Efterretninger 32- 33, 1785, 500-17; Minerva 25, 1791, 401-06; 32, 1793, 277-83; 52, 1798, 227-31; 53, 1798, 270-72.

Author: Patrick Kragelund (P.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.