Vilhelm Bissen

Biography

Vilhelm Bissen var opdraget i traditionen fra Thorvaldsen. Det var derfor naturligt, at han førte faderens værksted videre og fuldendte en række af dennes bestillinger, til dels på grundlag af eksisterende originalmodeller. Også i sin lærervirksomhed videreførte han Thorvaldsen-traditionen. Omkring 1880 skete der under indflydelse af den franske naturalisme et nybrud i Bissens kunst. Han indførte som den første i Danmark den direkte naturalistiske iagttagelse i sit formsprog og kom derved til at præge en hel generation af unge billedhuggere. Betydeligst blandt de naturalistiske værker er en serie stående kvindeskikkelser Dana?de, Jægerinde, Pottemalerske, Atalanta, samt en række kendte personligheder i samtidig dragt C.C. Hall, Grundtvig, Caroline Amalie. Roen og harmonien i disse arbejder vidner dog om en grundfæstet klassicistisk holdning bag de ydre moderne kendetegn.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.